Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament insta el Govern de l'Estat i el Congrés a tramitar legislació per despenalitzar l'eutanàsia

21 de mayo de 2018

El Ple del Parlament ha debatut i votat una Proposició no de llei del Grup Parlamentari Socialista relativa a la regulació de l’eutanàsia. La iniciativa, després d’haver estat defensada pel diputat Vicenç Thomàs, ha estat aprovada pel Ple de la cambra amb el resultat següent:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya i el Congrés de Diputats estudiar i a tramitar una iniciativa legislativa que modifiqui l’article 143.4 de la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, per facilitar una mort digna, però també amb la despenalització de l’eutanàsia i el suïcidi assistit, en aquells casos que la persona plantegi la possibilitat de posar fi a la vida, per decisió pròpia.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a i el Congrés de Diputats a estudiar i a tramitar una iniciativa legislativa per regular sistemàticament i de manera ordenada els supòsits on l’eutanàsia no sigui objecte d’un fet penal.

Aprovat per 34 vots a favor (Mixt-GxF, Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, El PI, MÉSxMenorca, Podem, MÉSxMallorca, Socialista, 16 en contra (Popular) i 2 abstencions (Mixt-Ciutadans)

 

Intervencions

Al torn de fixació de posicions han intervingut els parlamentaris Vicent Serra (Popular), Alberto Jarabo (Podem Illes Balears), Antoni Reus (MÉS per Mallorca), Jaume Font (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Patrícia Font (MÉS per Menorca), Montse Seijas (Mixt).

Més informació ...