Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple aprova una iniciativa relativa a l'anunci del final de la banda terrorista ETA

5 de junio de 2018

El Ple del Parlament ha debatut i votat una primera Proposició no de llei del Grup Parlamentari Popular relativa a l’anunci del final de la banda terrorista d’ETA.  La iniciativa, després d’haver estat defensada per la diputada Margalida Prohens i debatuda entre tots els grups parlamentaris, ha estat majoritàriament aprovada pel Ple de la cambra amb el resultat següent:

Primer.  El Parlament de les Illes Balears assumeix el compromís de mantenir viu el record de les víctimes del terrorisme.

Aprovat per 54 vots a favor i 2 en contra.

Segon. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu compromís en la lluita contra el que ETA va significar i contra el que va intentar dur a terme, vetllant sempre per un relat veraç i democràtic, perquè és la millor garantia que res d'això no torni a succeir.

Aprovat per 35 vots a favor (Popular, Mixt-Gijón, Mixt-Cs, Mixt-Huertas i Socialista), 18 en contra (Mixt-Seijas, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem) i 3 abstencions (El Pi, Mixt-GxF).

Tercer. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva gratitud a totes aquelles institucions, entitats cíviques i persones que s'han implicat en la lluita contra la banda terrorista ETA.

Aprovat per 47 vots a favor (Popular, Mixt-Gijón, Mixt-Cs, El Pi, Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, Mixt-GxF, Podem i Socialista) i 10 abstencions (MÉSxMenorca i MÉSxMallorca).

Quart. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva gratitud als Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat i a la labor infatigable en la lluita contra la banda terrorista, desenvolupada durant tots aquests anys.

Aprovat per 47 vots a favor (Popular, Mixt-Gijón, Mixt-Cs, El Pi, Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, Podem i Socialista), 3 en contra (MÉSxMenorca) i 7 abstencions (Mixt-GxF i MÉSxMallorca).

Cinquè. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu agraïment i suport a totes les organitzacions que durant anys han defensat la dignitat de les víctimes del terrorisme; han mantingut viva la seva memòria i han reivindicat justícia per a cadascun dels casos.

Aprovat per 44 vots a favor, 2 en contra i 8 abstencions.

Sisè. El Parlament de les Illes Balears sol·licita al Govern d'Espanya que els Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat continuïn investigant els crims d'ETA, ja que gairebé 300 assassinats encara no han estat jutjats.

Aprovat per 38 vots a favor (Popular, Mixt-Gijón, Mixt-Cs, El Pi, Mixt-Seijas i Socialista), 4 en contra (Mixt-Huertas, MÉSxMenorca) i 15 abstencions (Mixt-GxF, MÉSxMallorca i Podem).

Setè. El Parlament de les Illes Balears exigeix que els delictes pel terrorisme d'ETA se continuïn jutjant, condemnant, si escau, i que les condemnes es compleixin sense impunitat.

Aprovat per 38 vots a favor (Popular, Mixt-Gijón, Mixt-Cs, El Pi, Mixt-Seijas i Socialista), 1 en contra (Mixt-Huertas) i 18 abstencions (Mixt-GxF, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca i Podem).

Vuitè. El Parlament de les Illes Balears se suma a la iniciativa de mostrar el llaç blau, com a símbol de la lluita contra ETA i de compromís permanent amb les víctimes del terrorisme; per la seva dignitat, memòria, veritat i justícia.

Rebutjat per 34 vots en contra (Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, Mixt-GxF, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem i Socialista), 21 a favor (Popular, Mixt-Gijón, Mixt-Cs)  i 2 abstencions (El Pi).

Novè. El Parlament de les Illes Balears apel·la a tots els partits polítics perquè mantinguin la unitat del Pacte Antiterrorista. Totes les formacions polítiques han de romandre unides enfront dels assassins i els seus còmplices.

Rebutjat per 33 vots en contra (Mixt-Seijas, Mixt-GxF, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem i Socialista), 21 a favor (Popular, Mixt-Gijón, Mixt-Cs) i 3 abstencions (Mixt-Huertas, El Pi).

Desè. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern d'Espanya que expressi l'agraïment de la ciutadania a França i a la resta de països de la Unió Europea pel seu compromís i col·laboració, que ens ha permès derrotar a ETA.

Aprovat per 54 vots a favor i 3 abstencions (MÉSxMenorca)

Intervencions

Els grups parlamentaris han presentat fins a onze esmenes, repartides de la manera següent:

  • 1 esmena de GP Mixt-Ciudadanos, defensada per Xavier Pericay.
  • 1 esmena del GP Socialista, defensada per Maria José Camps.
  • 3 esmenes del GP Podem, defensades per Laura Camargo.
  • 6 esmenes del GP MÉSxMallorca, defensades per Agustina Vilaret.

Les esmenes formulades no han estat acceptades pel grup proposant.

Al torn de fixació de posicions, pel Grup parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, ha intervingut Josep Melià; mentre que pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca ho ha fet Patricia Font.