Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament aprova una declaració institucional per conservar els insectes pol·linitzadors de Balears

12 de junio de 2018

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

PER CONSERVAR ELS INSECTES POL·LINITZADORS DE BALEARS

El passat dia 20 de maig es va celebrar per primera vegada el Dia Internacional de les Abelles, una efemèride dirigida a conscienciar l’opinió pública sobre la importància dels insectes pol·linitzadors per a la bona conservació dels ecosistemes i per al futur del planeta.

 El 75% dels aliments que consumeix l'ésser humà depenen de la pol·linització i, no obstant això, segons dades de la Plataforma Intergovernamental sobre Biodiversitat i Serveis dels Ecosistemes, en l'actualitat el 40% dels pol·linitzadors invertebrats s'enfronten al risc d'extinció, en particular abelles i papallones. Això suposa una greu amenaça per a tots els ecosistemes i, per afegitó, per a les activitats humanes productives que es desenvolupen en aquests ecosistemes. Així, el valor econòmic de la pol·linització per a l'agricultura a Espanya ronda els 2.400 milions d'euros anuals.

Entre els factors que incideixen en aquest declivi, des de l'àmbit científic s'assenyalen com a causes la proliferació de paràsits i malalties en les explotacions apícoles, l'ús de certs pesticides i algunes pràctiques de l'agricultura intensiva que utilitzen productes perjudicials per a les abelles, l'extensió d'espècies invasores com la vespa asiàtica o els efectes cada vegada més notoris del canvi climàtic en els nostres ecosistemes.

 Per tot això, 

  1. El Parlament de les Illes Balears reconeix el paper essencial de les abelles i d'altres insectes pol·linitzadors com papallones i borinots en la producció d'aliments i en el manteniment dels ecosistemes terrestres, i insta les institucions balears a treballar en pro de la seva protecció i salvaguarda. 
  1. El Parlament de les Illes Balears fa una crida a les institucions balears, a les empreses, als agricultors i les agricultores i a les persones consumidores perquè, cadascú des de la seva competència i en el seu àmbit d'actuació, treballin decididament en favor d'un model d'agricultura respectuosa amb el medi ambient que contribueixi a preservar la biodiversitat del nostre territori. 
  1. En particular, el Parlament de les Illes Balears sol·licita a les institucions balears competents en la matèria que actuïn a través de plans integrals d'acció per salvar les abelles i que adoptin mesures per reduir o abandonar l'ús d'aquelles substàncies tòxiques per a les abelles com el fipronil o els neonicotinoides, en línia amb els treballs que ve desenvolupant la Unió Europea en aquesta matèria.