Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament insta el Govern a eliminar els 'barracons' de les escoles i a executar les inversions pendents en infraestructures educatives

11 de septiembre de 2018

S’ha rebutjat el punt de la moció Popular que instava a invertir els romanents de crèdit de l’IBISEC abans de finalitzar l’any.

 

El Ple del Parlament de les Illes Balears ha debatut i votat una moció del Grup Parlamentari Popular relativa a la política general d’inversions dutes a terme per la Conselleria d’Educació i Universitats. El contingut de la iniciativa, que ha estat exposada i defensada pel diputat Juan Manuel Lafuente, ha estat aprovat parcialment (2 dels tres punts) amb el resultat següent: 

  1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a executar, en el termini més breu possible, les inversions pendents en infraestructures educatives. Aprovat per unanimitat. 
  1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a invertir els romanents de crèdit de l'IBISEC abans de finalitzar el present any. Rebutjat per 28 vots en contra (Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem, Socialista), 19 vots a favor (Popular, Mixt-Gijón, Mixt-Ciudadanos, Mixt-Aguilera) i 2 abstencions (El Pi). 
  1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a donar compliment als seus compromisos en matèria d'eliminació dels anomenats "barracons". Aprovat per unanimitat.

Intervencions

Al torn de fixació de posicions han intervingut els parlamentaris Laura Camargo (Podem Illes Balears), Agustina Vilaret (MÉS per Mallorca), Maria Antònia Sureda (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Josep Castells (MÉS per Menorca), Salvador Aguilera (Mixt) i Conxa Obrador (Socialista).

Més informació ...
Documents