Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament celebra durant onze hores el debat sobre l'acció política i de Govern

19 de septiembre de 2018

S'inicià dimarts a les 11 del matí amb el discurs de la presidenta del Govern Francina Armengol, i ha continuat avui, des de les 9 fins a les 19.40 hores, amb les intervencions dels portaveus dels grups parlamentaris.

La presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, obrí ahir dimarts, 18 de setembre, a les 11 h del matí, el tercer debat i darrer debat sobre l’acció política i de govern de la IX legislatura.

El ple ha continuat avui dimecres, durant el matí i capvespre, amb les intervencions dels portaveus dels grups parlamentaris: Gabriel Company (Popular), Alberto Jarabo (Podem Illes Balears), Josep Ferrà (MÉSxMallorca), Jaume Font (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Nel Martí (MÉSxMenorca), Xavier Pericay, Xelo Huertas, Montserrat Seijas i Salvador Aguilera (Mixt) i Andreu Alcover (Socialista). Els portaveus han disposat de trenta minuts per contestar el discurs de la presidenta pronunciat el dimarts i d'una rèplica de 10 minuts cadascun. La presidenta del Govern ha contestat individualment a cada grup, sense limitació de temps.

Tercer i darrer debat de la legislatura

Aquest ha estat el tercer debat que afronta Armengol. L’any 2015 no n’hi hagué perquè s’havia celebrat el debat d’investidura. Des de la primera legislatura, el 1983, i amb la plenària d'aquests dos dies la cambra haurà celebrat trenta-tres debats, deu amb Gabriel Cañellas, un amb Cristòfol Soler, set amb Jaume Matas (primer i segon mandat), vuit amb Francesc Antich (primer i segon mandat), quatre amb José Ramón Bauzá i tres amb Francina Armengol.

El debat de política general acabarà amb l’exposició i la votació de les propostes de resolució presentades pels grups, que es tractaran en un ple específic, convocat per a tal efecte, i que poden incloure propostes d’actuació, impuls a l’acció de govern o crítiques a la seva actuació. Les propostes aprovades marcaran, en definitiva, les conclusions del debat realitzat.

Conclòs el debat, tal com es va acordar a la Junta de Portaveus per unanimitat, els grups parlamentaris podran presentar propostes de resolució davant la Mesa amb un màxim de deu per grup més dues per cada diputat o diputada que en formi part, fins a divendres, 21, a les 10 hores.

Popular: 48; Socialista: 38; Podem: 24; MÉSxMallorca: 22; Mixt: 24; El Pi: 16 i MÉSxMenorca: 16.

Tot seguit, a les 11 hores, la Mesa es reunirà per admetre les que siguin congruents amb la matèria objecte del debat i no signifiquin qüestió de confiança o moció de censura al Govern. A les 13 hores la Junta de Portaveus fixarà l'odre del dia del plenari per al debat i votació d'aquestes propostes de resolució, que està previst se celebri dimarts dia 25 de setembre.

Seguiment del Ple

El debat s'ha pogut seguir en directe a través de l'emissió a la web del Parlament, al Canal del Parlament de les Illes Balears al Youtube i des de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (IB3).

Gabriel Company, del Grup Parlamentari Popular

 

Alberto Jarabo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears

 

Josep Ferrà, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca

 

Jaume Font, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears

 

 

 Xavier Pericay, del GP Mixt (Ciudadanos)

  Xelo Huertas, del GP Mixt

Montserrat Seijas, del GP Mixt

Salvador Aguilera, del GP Mixt

Francina Armengol, presidenta del Govern de les Illes Balears