Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament aprova 127 de les 188 propostes de resoluciĆ³ presentades pels grups

25 de septiembre de 2018

Algunes propostes de resolució han estat aprovades amb modificacions acordades entre els grups parlamentaris.

 

Conclòs el debat i la votació de les 188 propostes de resolució presentades pels Grups Parlamentaris derivades del Debat general sobre l'acció política i de Govern, el Ple del Parlament n’ha aprovades 127 (algunes amb transaccions) i n’ha rebutjades 61, amb el repartiment següent (d’acord al document annex):

De les 48 propostes del Grup Parlamentari Popular, defensades pel portaveu Juan Manuel Lafuente, han estat aprovades 16 propostes (2 –transaccionada–, 6, 7, 10, 14, 15, 20 –transaccionada–, 24, 27, 28, 31 –transaccionada–, 40, 44, 45 –transaccionada– 46 i 48). La resta han estat rebutjades.

 

De les 24 propostes del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, defensades pels parlamentaris Laura Camargo, Carlos SauraMarta Maicas i Alberto Jarabo, han estat aprovades 19 propostes (1 –transaccionada–, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 –transaccionada–, 17, 18, 19, 21, 22, 23 i 24 –transaccionada–).  La resta han estat rebutjades.

 

 

De les 22 propostes del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, defensades pels diputats Antoni Reus, Agustina Vilaret i Gabriel Barceló totes (22) han estat aprovades. La número 1 i 9 han estat transaccionades.

 

 

De les 16 propostes del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, defensades pel diputat Jaume Font, han estat aprovades 11 propostes (1 –transaccionada–, 2 –transaccionada–, 3 –transaccionada–, 5, 6 –transaccionada–, 7 –transaccionada–, 9, 12, 13, 14 i 15 –transaccionada–). La resta han estat rebutjades.

 

De les 16 propostes del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, defensades pel diputat Josep Castells, 15 propostes han estat aprovades (la número 7 amb transacció). Ha estat rebutjada la número 11.

 

De les 4 propostes del Grup Parlamentari Mixt (Seijas), defensades per Montserrat Seijas, totes han estat rebutjades.

De les 4 propostes del Grup Parlamentari Mixt (Aguilera), defensades per Salvador Aguilera, totes han estat rebutjades.

 

 

De les 8 propostes del Grup Parlamentari Mixt (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), defensades per Xavier Pericay, han estat aprovades 3 propostes (5, 6, 7 –transaccionada–). La resta han estat rebutjades.

 

De les 4 propostes del Grup Parlamentari Mixt (GentxFormentera-PSIB), s’ha rebutjada la número 1; les 3 propostes restants s’han aprovat.

 

De les 4 propostes del Grup Parlamentari Mixt (Huertas), defensades per Xelo Huertas, totes han estat rebutjades.

 

Finalment, de les 38 propostes del Grup Parlamentari Socialista defensades per María José Camps, han estat aprovades totes. Transaccionades la número 15, 18 i 29.

 

 

 QUADRE RESUM

 

Grups Parlamentaris

Propostes de resolució debatudes i votades

Aprovades

(algunes amb transaccions)

Rebutjades

Popular

48

16

32

Podem Illes Balears

24

19

5

MÉS per Mallorca

22

22

0

El Pi-Proposta per les Illes Balears

16

11

5

MÉS per Menorca

16

15

1

Mixt (Seijas)

4

0

4

Mixt (Aguilera)

4

0

4

Mixt (Huertas)

4

0

4

Mixt (GentxFormentera-PSIB)

4

3

1

Mixt (Ciudadanos-partido de la Ciudadanía)

8

3

5

Socialista

38

38

0

Total

188

127

61

 

Annex:

 Text de les propostes de resolució presentades

 Vídeo de la sessió plenària