Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament commemora el 20 aniversari de la primera llei autonòmica de consum amb l'aprovació d'una declaració institucional

2 d'octubre de 2018

Declaració institucional amb motiu de la commemoració del 20 Aniversari de l’aprovació de la Llei 1/1998, de 10 de març, de l’Estatut dels consumidors i usuaris de les Illes Balears, la primera llei autonòmica en matèria de consum

Les polítiques de protecció a les persones consumidores varen adquirir importància a Espanya a partir de la Constitució de 1978, quan a l’Europa Comunitària i als Estats Units d’Amèrica ja duien en marxa des de la dècada dels seixanta.

El mandat constitucional de l’article 51 que encomanava als poders públics la protecció dels drets dels consumidors, va tenir un desenvolupament legal l’any 1984, amb l’aprovació, per part de les Corts de la primera llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris. 

Finalment, atès que la defensa de les persones consumidores és una matèria compartida entre l’Estat i les comunitats autònomes,  l’any 1998, el Parlament de les Illes Balears va aprovar la primera llei de defensa dels consumidors i usuaris de les Illes Balears: la Llei 1/1998, de 10 de març, de l’Estatut dels consumidors i usuaris de les Illes Balears.

L’Estatut va recollir els aspectes més rellevants de la legislació comparada en matèria de protecció i defensa dels drets dels consumidors i usuaris.

Era la primera vegada a les Illes Balears que per llei es donava una especial protecció  a col·lectius com ara els infants i menors d’edat, les embarassades, els ancians, els malalts i les persones amb discapacitat.

Es varen poder dissenyar campanyes d’informació, d’acord amb les necessitats específiques del territori, les demandes reals de les persones consumidores i usuàries i en la llengua pròpia de les Illes Balears.

Així mateix, es va assumir la competència en el control de mercat, l’atenció als consumidors,  la informació i l’educació i es va crear el Consell de Consum, com a màxim òrgan de participació i consulta.

La inspecció, que fins aleshores s’havia centrat únicament en els mercats tradicionals, es va transformar en una vertadera inspecció de consum, versàtil i transversal, amb un àmbit d’actuació que anava molt més enllà de l’àmbit alimentari.

En definitiva, l’Estatut dels consumidors va impulsar la protecció de les persones consumidores i usuàries de les nostres illes, va intentar potenciar la veu de les persones consumidores, canalitzada per les associacions de consumidors, que, juntament a l’Administració, tenen com a objectiu comú la seva protecció.

Són molts encara els reptes que hem d’afrontar dins un món globalitzat, en un mercat canviant, on les relacions de consum són més dinàmiques i complexes.

Per això, cal un compromís ferm, per part dels agents socials i polítics. Només d’aquesta manera aconseguirem una societat més compromesa, responsable i educada en els drets i deures que tenim les persones consumidores.