Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple aprova per unanimitat defensar al Congrés que Formentera pugui triar un senador propi

9 d'octubre de 2018

Ara tres diputats i/o diputades del Parlament balear hauran de defensar la iniciativa davant el Congrés dels Diputats.

Al quart punt de l’ordre del dia de la sessió plenària, després d’acordar la proposta de la Mesa de tramitació directa i en lectura única, el Ple de la cambra ha aprovat per unanimitat la Proposició de llei, per a la reforma de l’article 69.3 de la Constitució Espanyola als efecte que Formentera triï un senador propi, amb independència del que triï Eivissa. La iniciativa ha estat exercida conjuntament per la diputada del Grup Parlamentari Mixt-GentxFormentera, Silvia Tur i el Grup Socialista.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la tercera sessió extraordinària de dia 27 de juny de 2018, prengué en consideració, per 55 vots a favor, cap en contra i cap abstenció, la proposició de llei esmentada.

Avui, després de les intervencions de María José Camps (Socialista), Tania Marí (Popular), Aitor Morrás (Podem Illes Balears), Gabriel Barceló (MÉSxMallorca), Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Nel Martí (MÉSxMenorca) i Olga Ballester (Mixt-Ciudadanos), s’ha procedit a la votació pública per crida i la iniciativa ha estat aprovada unànimament.

Atès que la Proposició de llei ha estat aprovada per majoria absoluta, ara els grups parlamentaris tenen fins a demà dia 10 d’octubre, a les 10 hores, per presentar propostes per al nomenament de tres diputats i/o diputades que hauran de defensar la iniciativa al Congrés, per tal que la Mesa d’acord amb la Junta de Portaveus en pugui fer la designació. A la propera sessió del Ple de la cambra es comunicarà el nom de les persones designades.

Contingut de la Proposició aprovada

La Constitució de 1978 preveu que per al Senat (article 69.3), com a supòsit únic, que l’agrupació d’illes Eivissa-Formentera triïn un senador. La reivindicació d’un consell insular propi per a Formentera, que posa fi a la seva dependència administrativa d’Eivissa, ha anat lligada històricament a la possibilitat d’elecció d’un senador propi. Tant el Consell Insular de Formentera, com la Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals del Parlament (16 març 2011) han aprovat instar a la modificació de l’esmentat article 69.3 de la Constitució Espanyola.

Per tant, ara aquesta Proposició de llei que ha estat avui aprovada pel Ple del Parlament, serà defensada davant a Madrid davant el Congrés per tres diputats i/o diputades de la cambra balear per modificar l’apartat 3 de l’article 69 de la Constitució Espanyola, el qual quedaria redactat de la manera següent:

Article 69.

A les províncies insulars, cada illa amb Cabildo o Consell, constituirà una circumscripció a efecte de l’elecció de Senadors, tot corresponent tres a cadascuna de les illes majors –Gran Canària, Mallorca i Tenerife– i un a cadascuna de les illes següent: Eivissa, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote i la Palma.