Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament insta el Govern balear a implantar els escacs com a eina pedagògica en el sistema educatiu

23 d'octubre de 2018

Al tercer punt de l’ordre del dia de la sessió plenària del Parlament, celebrada avui matí, s’ha debatut i votat una segona Proposició no de llei, presentada conjuntament pels grups parlamentaris Socialista, MÉS per Mallorca i Podem Illes Balears, relativa la implantació d’escacs com a eina pedagògica en el sistema educatiu balear. La iniciativa, que ha estat defensada pels diputats Enric Casanova, Miquel Gallardo i Alberto Jarabo, ha estat APROVADA per assentiment, amb la redacció següent:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a, en col·laboració amb els centres educatius, implantar la utilització dels escacs com a eina pedagògica en el sistema educatiu balear.

Intervencions

Al torn de fixació de posicions, han intervingut des de la tribuna d’oradors els parlamentaris Antònia Perelló (Popular), Maria Antònia Sureda (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Nel Martí (MÉS per Menorca) i Salvador Aguilera (Mixt).

Més informació ...