Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament valida el Decret llei que estableix ajudes per reparar les pèrdues i danys produïts per les pluges i les inundacions al Llevant de Mallorca

30 d'octubre de 2018

El Parlament de les Illes Balears ha validat per unanimitat el Decret llei 2/2018, de 18 d’octubre, pel qual s’estableixen ajudes i altres mesures urgents per reparar les pèrdues i els danys produïts per les pluges intenses i les inundacions de dia 9 d’octubre de 2018 a la comarca de Llevant de Mallorca. El Ple ha rebutjat també la seva tramitació com a projecte de llei, demanada pel grup parlamentari El PI-Proposta per les Illes. 

Debat parlamentari

El debat parlamentari del Decret llei, que fou aprovat pel Consell de Govern durant la sessió extraordinària de dia 18 d’octubre de 2018, i avui s’ha validat al Parlament, s’ha iniciat amb la intervenció de Pilar Costa, portaveu i consellera de Presidència del Govern de les Illes Balears, que ha fet l’exposició de les raons per les quals el decret ha estat promulgat.

Tot seguit han intervingut els portaveus dels grups parlamentaris Nuria Riera (Popular), Alberto Jarabo (Podem Illes Balears), Josep Ferrà (MÉS per Mallorca), Jaume Font (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Nel Martí (MÉS per Menorca), Olga Ballester (Mixt-Ciudadanos) i Andreu Alcover (Socialista)  els quals s’han expressat a favor de validar el Decret llei.

Contingut de Decret llei

L’objecte d’aquest Decret llei és establir ajudes i altres mesures de caràcter urgent per reparar les pèrdues i els danys ocasionats per l’episodi de pluges intenses i d’inundacions que va tenir lloc el dia 9 d’octubre de 2018 a la comarca de Llevant de Mallorca, com també per facilitar la restitució i reposició de béns , les infraestructures, els equipaments, les instal·lacions i els serveis, a la situació anterior.

Les actuacions regulades en aquest Decret llei són d’aplicació exclusivament respecte de danys produïts a les zones dels termes municipals d’Artà, Capdepera, Manacor, Sant Llorenç des Cardassar i Son Servera.

Els ajuts que s’hi inclouen són de caràcter subsidiari respecte dels sistemes privats de cobertura de danys de què puguin disposar els afectats i, en cas que aquests no cobreixin els danys, són complementaris, com també ho són amb les aportacions que es rebin d’altres administracions.

El Govern i l’Administració de la Comunitat Autònoma han d’adoptar amb la màxima celeritat les mesures següents:

a.-  Prestacions econòmiques d’urgència social amb la finalitat de cobrir despeses immediates de les famílies, amb l’objectiu de pal·liar les necessitats bàsiques i urgents de l’habitatge que hagi resultat danyat i del qual s’hagin perdut estris domèstics de caràcter bàsic.

b.-  Ajudes per defunció.

c.- Ajudes en matèria d’habitatge i altres edificacions.

d.- Ajudes per pal·liar la pèrdua de vehicles sinistrats.

e.- Ajudes per pal·liar danys o pèrdues en explotacions agrícoles i/o ramaderes.

f.- Ajudes per pal·liar danys o pèrdues en empreses, professionals i treballadors per compte propi i aliè.

g.- Mesures per a la reparació de danys mediambientals.

h.- Mesures per a la recuperació i reparació de béns i d’infraestructures públiques.