Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament acull el Ple del Consell Social de la Llengua Catalana

5 de noviembre de 2018

La sala d'Actes del Parlament ha acollit avui capvespre, la sessió ordinària del Ple del Consell Social de la Llengua Catalana que, entre altres qüestions, ha tractat la modificació composició Consell Social i la Memòria 2016-17 del Pla d'Actuacions en Matèria de Política Lingüística per al Quinquenni 2016-2021.

El Consell Social de la Llengua Catalana, creat pel Decret 64/2002, de 3 de maig, és un òrgan d'assessorament i de consulta en matèria lingüística de la comunitat autònoma de les Illes Balears, adscrita la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, que presideix la presidenta del Govern de les Illes Balears i compta, entre els seus vocals, amb un representant de cadascun dels grups parlamentaris del Parlament de les Illes Balears. 

Aquest òrgan està format per representants d'institucions i de sectors de la vida cultural, associativa, econòmica, etc. de la comunitat autònoma i actualment té 72 membres.

Segons estableix l'article 17.1 del Reglament del Consell Social de la Llengua Catalana, el Ple s'ha de reunir amb caràcter ordinari coma mínim una vegada a l'any. Amb aquest motiu, avui el Parlament de les Illes Balears ha estat l'escenari, com en altres ocasions, d'un nou plenari d'aquest òrgan social de la llengua catalana. 

 

 

 

Més informació ...