Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament dóna suport als treballadors de CEMEX a Lloseta

6 de noviembre de 2018

El Plenari ha aprovat una declaració institucional i insta la direcció de CEMEX perquè mantingui l'activitat de la fàbrica de Lloseta i la continuïtat de l'empresa com a part fonamental de l'economia de la comarca i de Mallorca.

 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE SUPORT ALS TREBALLADORS I A LES TREBALLADORES DE LA PLANTA DE CEMEX A LLOSETA

El passat dia 15 d’octubre representants de la direcció de la multinacional mexicana CEMEX anunciava al comitè d’empresa de la planta de Lloseta la seva intenció d’aturar la producció, tancar la fàbrica i deixar les instal·lacions com un punt d’envasat i distribució de ciment. Aquesta aturada de la producció porta implícit l’inici d’un ERO que afectarà més de 100 treballadors i treballadores que es troben en l’actualitat treballant-hi de forma regular i contínua, a més d’un altre centenar de treballadors que, de manera indirecta, treballen i desenvolupen activitats relacionades directament amb la fàbrica.

Aquest tancament suposa, a més, el  trencament de l’activitat de tota la comarca de Lloseta amb l’important nombre de persones i famílies afectades directament o indirectament per aquest fet.

Per part del Govern de les Illes Balears s’està treballant conjuntament amb l’Administració de l’Estat i els representants dels treballadors per aconseguir el manteniment de l’activitat i impedir el cessament de la producció, cosa que implicaria no només una pèrdua d’ocupació i l’inici de tota una reestructuració, sinó també un augment de la dependència exterior i un augment dels costos  per al sector de la construcció ja que s’haurà d’importar des de Tarragona tot el ciment necessari per al manteniment de l’activitat de la construcció, amb tot el que això suposa per a l’economia de Mallorca i de les Illes Balears.

Per part dels treballadors s’insisteix en la viabilitat de la planta de producció i que la decisió de tancament s’ha pres davant l’expectativa de reducció de beneficis que suposarà la necessitat d’adaptació a les noves limitacions d’emissions que s’estan imposant des de la Unió Europea i l’Estat espanyol. Aquestes perspectives han abocat a un procés de reestructuració i  deslocalització de la producció tot seguint criteris purament economicistes del capital multinacional que, en cap moment, no ha tingut en compte les repercussions socials i econòmiques que això suposa en el territori i, molt especialment, a Lloseta.

Les institucions de les Illes Balears no poden ser alienes al que aquest tancament  significa i  cal que posin de manifest el seu posicionament envers la resolució del conflicte de la manera més satisfactòria per a tots els treballadors i totes les treballadores afectats.

Per tot l’exposat anteriorment, el Ple del Parlament de les Illes Balears procedeix a aprovar la següent declaració institucional: 

  1. El Ple del Parlament de les Illes Balears expressa el seu suport absolut al comitè d’empresa i a tots els treballadors i totes les treballadores afectats per aquesta situació. 
  1. El Ple del Parlament de les Illes Balears dóna el seu suport a les actuacions de mediació entre els treballadors i l’empresa CEMEX per poder arribar a una solució ràpida i favorable per a totes les parts implicades. 
  1. El Ple del Parlament de les Illes Balears insta la direcció de l’empresa CEMEX perquè, en consens amb la representació legal dels treballadors, mantingui l’activitat de la fàbrica de Lloseta i la continuïtat de l’empresa com a part fonamental de l’economia de la comarca i de l’illa de Mallorca. 

Aprovada per assentiment pel Ple de la cambra en sessió de dia 6 de novembre de 2018