Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple pren en consideració una iniciativa legislativa per protegir la badia de Sant Antoni de Portmany

13 de noviembre de 2018

Ara, la iniciativa legislativa exercida per tres grups parlamentaris continuarà amb la seva tramitació.

El Ple del Parlament ha pres en consideració la Proposició de llei presentada pels grups parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears i Mixt de mesures de protecció de la badia de Sant Antoni de Portmany, per 26 vots a favor (Mixt-Aguilera, Socialista, Podem Illes Balears, MÉSxMallorca) i 21 abstencions (Mixt-Ciudadanos, Mixt-Gijón, El Pi, Popular i Mixt-GxF, vot telemàtic)

Ara la iniciativa legislativa continuarà el seu camí de tramitació parlamentària en ponència i en comissió per, finalment, tornar a una nova sessió plenària on es debatrà i votarà el text definitiu.

Intervencions

La iniciativa ha estat defensada conjuntament pels parlamentaris Xico Tarrès (Socialista), Aitor Morràs (Podem Illes Balears) i Xelo Huertas i Salvador Aguilera (Mixt). En favor de la proposició de llei ha intervingut la diputada Joana Aina Campomar (MÉSxMallorca).  Al torn de fixació de posicions ho han fet: Sara Ramón (Popular), Jaume Font (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Xavier Pericay (Mixt-Ciudadanos).

Contingut

La iniciativa legislativa, que ara continuarà amb la seva tramitació parlamentària en ponència i comissió, es justifica amb la necessitat de delimitar la declaració d’interès estratègic d’aquesta instal·lació portuària amb la finalitat de no contribuir, en tant que sigui possible, a la saturació del tràfic rodant existent tant a Sant Antoni de Portmany com a la resta del territori insular, sempre limitat.

Aquesta Proposició de llei s’estructura en tres articles, una disposició derogatòria i dues finals. En ella, entre altres coses, es proposa que “el port de Sant Antoni no té activitat comercial. En conseqüència, l’entrada de mercaderies i vehicles de quatre o més rodes a l’illa d’Eivissa s’ha de dur a terme a través del port de la Ciutat d’Eivissa” (art. 1); i “respecte al Port de Sant Antoni l’interès estratègic es limita exclusivament al trànsit de persones i queden exclosos els vehicles i les mercaderies” (Disposició final primera).

Més informació ...