Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament valida un Decret llei de concessió d'un crèdit extraordinari per atendre les despeses de les inundacions a la comarca de Llevant de Mallorca

13 de noviembre de 2018

S’aprova per unanimitat un crèdit extraordinari per atendre despeses inajornables derivades de les inundacions provocades per les fortes pluges del dia 9 d’octubre de 2018 a la comarca de Llevant de Mallorca, per import de 45 milions d’euros,  a càrrec dels pressuposts generals de la CAIB d’enguany.

La plenària del Parlament ha validat avui matí per unanimitat el Decret llei 3/2018, de 29 d’octubre, de concessió d’un crèdit extraordinari per atendre despeses inajornables derivades de les inundacions provocades per les fortes pluges del dia 9 d’octubre de 2018 a la comarca de Llevant de Mallorca, amb càrrec als pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018.

Debat

El debat de decret llei, aprovat inicialment pel Consell de govern de dia 29 d’octubre de 2018, s’ha encetat amb la intervenció de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, que ha fet l’exposició de les raons per les quals el decret llei ha estat promulgat.

Tot seguit, al torn de les intervencions dels grups parlamentaris per fixar la posició, s’han  manifestat: Margalida Prohens (Popular), Alberto Jarabo (Podem Illes Balears), Josep Ferrà (MÉSxMallorca), Jaume Font (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Nel Martí (MÉSxMenorca), Olga Ballester (Mixt-Ciudadanos) i Andreu Alcover (Socialista). Finalment, el decret llei ha estat validat amb els vots favorables de tota la cambra.

Més informació ...
Documents