Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament aprova canviar la llei que regula la temporada de rebaixes

27 de noviembre de 2018

Ara, la Proposició de llei exercida pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, haurà de ser defensada per tres parlamentaris autonòmics davant el Congrés dels Diputats.

El Plenari del Parlament ha aprovat amb els vots en contra del Grup Mixt (Ciudadanos) i l'abstenció de la diputada Montserrat Seijas, una Proposició de llei de modificació de l’article 25 de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del comerç minorista.

La iniciativa, que pretén regular la temporada de rebaixes, fou presa en consideració el passat 9 d'octubre (Diari de sessions), ha tornat al plenari després d'acceptar-se la proposta de la Mesa d'aplicar el procediment directe i en lectura única.

Després d'haver-se aprovada per unanimitat, la iniciativa haurà de superar el vistiplau del Congrés dels Diputats. Per aquest motiu, els grups parlamentaris tenen fins a demà dia 28, a les 10 hores, per tal que la Mesa d'acord amb la Junta de Portaveus presentin les propostes de nomenament de tres diputats o diputades per a la defensa de la iniciativa a Madrid. A la propera sessió del Ple de la cambra es comunicarà el nom de les persones designades. 

Intervencions al debat

El debat de la presa en consideració de la Proposició de llei de El Pi-Proposta per les Illes Balears, s’ha substanciat amb la defensa de la iniciativa per part de Josep Melià (El Pi) i amb les intervencions dels parlamentaris: Santiago Tadeo (Popular), Iago Negueruela (conseller de Comerç, Treball i Indústria del Govern de les Illes Balears) que ha obert un torn incidental, Alberto Jarabo (Podem Illes Balears), Joana Aina Campomar (MÉSxMallorca), Patricia Font (MÉSxMenorca), Xavier Pericay (Mixt-Ciudadanos) i Enric Casanova (Socialista). 

Contingut de la iniciativa

La iniciativa conté un únic article que pretén modificar l’article 25 de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del comerç minorista, amb aquesta nova redacció:

Article 25

Temporada de rebaixes

  1. Les vendes en rebaixes només podran tenir lloc com a tals en dues temporades anuals: una iniciada a principi d'any, i l'altra, entorn al període estival de vacances.
  2. La duració de cada període de rebaixes serà com a mínim d'una setmana i com a màxim de dos mesos, d'acord amb la decisió de cada comerciant, dins de les dates concretes i el règim jurídic que fixaran les comunitats autònomes competents.