Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament aprova una iniciativa de suport a les famílies de les persones desaparegudes

4 de diciembre de 2018

Al cinquè punt de ordre del dia, el Ple del Parlament de les Illes Balears ha aprovat per assentiment una proposició no de llei de suport a les famílies de les persones desaparegudes.

La iniciativa, presentada per tots els grups parlamentaris, ha estat exposada i defensada des de la tribuna pels parlamentaris: Sílvia Cano (Socialista), Marta Macias (Podem Illes Balears), Agustina Vilaret (MÉS per Mallorca), Josep Castells (MÉS per Menorca), Xelo Huertas (Mixt), Sandra Fernández (Popular) i Maria Antònia Sureda (El Pi-Proposta per les Illes Balears).

Dia 29 d’octubre de 2018 els diferents grups parlamentaris varen mantenir una reunió amb la Fundación Europea por las Personas Desaparecidas, Quién Sabe Dónde global i amb diferents familiars i amics de persones desaparegudes. El promotor de la Fundació, Paco Lobatón, ha estat present a l’hemicicle per seguir el debat de la iniciativa promoguda.  

En aquella ocasió tots els relats de les famílies coincidiren en les mancances institucionals, en alguns mites que encara perduren dins la societat i la necessitat d’impulsar mesures a favor de les famílies de persones desaparegudes.

Per això, avui, el Ple del Parlament ha aprovat els sis punts següent en suport a les famílies de les persones desaparegudes:

1.- El Parlament de les Illes Balears mostra la seva solidaritat amb les famílies i amistats de persones desaparegudes.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a crear dins de l’Oficina d’Atenció a Víctimes del Delicte una secció específica de Persones Desaparegudes que garanteixi l’atenció jurídica i atenció a les diferents prestacions als familiars de persones desaparegudes.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a ampliar l’atenció en emergències i en post emergències, per tal de garantir el dret a l’assistència psicològica de les famílies de persones desaparegudes.

4.- El Parlament de les Illes Balears es compromet a realitzar dia 9 de març, Dia de les Persones Desaparegudes, alguna iniciativa per recordar les persones desaparegudes, solidaritzar-se amb les seves famílies i mantenir viva la causa.

5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a millorar els protocols d’actuació i la formació de les forces i cossos de seguretat de l’Estat davant la desaparició de persones.

6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a intercedir internacionalment per garantir el compliment de sentències judicials en casos de sostraccions de menors, com és el cas del segrest parental a Polònia d'Olivia Encinas, filla del ciutadà mallorquí Alberto Encinas; i sol·licita l’execució de les sentències judicials i el compliment de les seves obligacions jurídiques a nivell internacional, de la mateixa manera que Espanya compleix les seves.

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears

Més informació ...