Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament aprova una declaraciĆ³ institucional sobre el dany cerebral i l'ictus

11 de diciembre de 2018

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS SOBRE EL DANY CEREBRAL I L’ICTUS

El Dany Cerebral i l’Ictus en particular, afecten anualment a Espanya més de 100.000 persones, si considerem que és la primera causa de discapacitat entre els espanyols, les xifres apuntades recentment per FEDACE alerten que cada any al nostre país es produeixen 104.071 casos nous. El 59% d'aquestes persones es veuran obligades a començar nous projectes de vida com a conseqüència de les seqüeles resultants de la lesió. Algunes estratègies en l'àmbit de la salut, com l'estratègia ictus, han suposat avanços significatius per salvar la vida a persones que han tingut una lesió en el cervell. Però és necessari garantir el dret a viure amb dignitat d'aquestes persones que han estat salvades. Per a les 420.000 persones amb Dany Cerebral Adquirit que viuen a Espanya la discapacitat, les barreres per desenvolupar-se de forma independent, l'aïllament social i la càrrega familiar són realitats que comencen a viure's des de l'alta hospitalària. La nova situació a la qual aquestes persones s'enfronten suposa no ha de suposar un detriment de la seva salut i de les seves famílies. Respecte de l’Ictus, aquest ACV és la segona causa de mort entre la població i la primera en les dones, i és reconeguda com la primera causa de discapacitat sobrevinguda entre la població adulta afectada. Per la seva banda el traumatisme cranioencefàlic és la primera causa d'invalidesa en joves i la segona de Dany Cerebral, tenint en ambdues situacions un enorme impacte social i econòmic. En relació amb l’Ictus, cal assenyalar que, encara que s'han produït importants avanços en la detecció precoç i en la intervenció mitjançant l'aplicació del Codi ictus, així com en la recerca de noves tècniques intervencionistes i l'aparició de fàrmacs que ajuden a reduir els nivells de mortalitat entre la població, no eviten que a un percentatge molt apreciable de persones que sofreixen ICTUS al nostre país se'ls diagnostiqui erròniament generant un retard en el tractament el que provoca lesions irreversibles. No és que es diagnostiqui erròniament, és que de vegades és tan extens que el pronòstic no és tan bo. Si important és l'encert en el diagnòstic no ho és menys que la persona afectada d’Ictus sigui tractada en el menor temps possible en un centre hospitalari que compti amb l'equip especialitzat en Dany Cerebral, tant en l'etapa d'atenció aguda com en el període establert de rehabilitació pública. És fonamental que tant els afectats com els familiars de les persones afectades d’ICTUS disposin d'una informació adequada sobre les causes del Dany Cerebral sofert i sobres les seqüeles a les quals haurà de fer front. Parlament de les Illes Balears A diferència d'altres patologies, les seqüeles que l’Ictus genera entre la població espanyola són ràpidament detectades i avaluades pels equips d'especialistes que les tracten en la fase aguda i subaguda, el que permet predir, per l'experiència i els estudis realitzats al llarg dels últims anys, el tipus de discapacitat generada. Respecte del temps de rehabilitació ofert per les administracions sanitàries autonòmiques en matèria de Dany Cerebral després de l'alta hospitalària, és catalogat pels professionals que atenen la rehabilitació neurològica com clarament insuficient per aconseguir uns nivells de recuperació que garanteixin aquesta autonomia personal. Si a això li afegim la sensació de frustració generalitzada entre pacients i/o familiars que s'han mostrat disposats a valorar aquest període, podem afirmar que tant el tipus com el temps de rehabilitació establert per les diferents administracions és injust i, almenys, manifestament millorable. Si a aquest panorama li afegim la inexistència de recursos públics destinats per atendre una ràpida, continuada i avaluada rehabilitació neurològica en el 99% del territori espanyol, és lògic que considerem necessària la urgent aplicació de mesures que permetin una actuació preferent sobre la base de criteris d'acció positiva urgent i discriminació inversa cap a aquest col·lectiu de malalts en totes i cadascuna de les comunitats autònomes espanyoles. Per tots aquests motius, el Parlament de les Illes Balears declara: 1. Conscients de les característiques pròpies que genera el dany cerebral i l'ictus, sol·licitem a les administracions públiques que impulsin i promoguin mesures necessàries i adequades perquè les persones afectades per un ictus o dany cerebral tinguin una atenció singular en relació amb la seva evolució, des del moment que apareix el dany fins que es consoliden els seus efectes. Així, també se sol·licita la formació específica de tots els serveis de rehabilitació, per a una millor atenció dels afectats, i les seves famílies. En tot cas l'INSS el que fa és la valoració d'incapacitat laboral, total o parcial. 2. El Parlament de les Illes Balears sol·licita al Govern de l'Estat l'ampliació del catàleg de PRODUCTES DE SUPORT en matèria de suports tecnològics com els intercomunicadors en el cas d'afectats d'afàsia; que els permetin aconseguir la màxima autonomia i desenvolupament personal.

Aprovada per assentiment pel Ple de la cambra

en sessió de dia 11 de desembre de 2018