Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament aprova la Llei de microcooperatives de les Illes Balears

15 de enero de 2019

En el darrer punt de l’ordre del dia, el Ple ha aprovat el Projecte de llei de microcooperatives de les Illes Balears. La iniciativa legislativa ha comptat amb el suport unànime de tots els grups parlamentaris, que han votat també aplicar el procediment directe i en lectura única al Projecte de llei.

El projecte de llei ha estat presentat pel conseller de Treball, Comerç i Indústria, Iago Negueruela. Han intervingut a favor del text els diputats Santiago Tadeo (Popular), Carlos Saura (Podem), Joana Aina Campomar (MÉS per Mallorca), Maria Antònia Sureda (El PI) i Enric Casanova (Socialista)

Contingut de la llei

Segons l’exposició de motius del Projecte de llei, aquest text cerca “simplificar la creació de les petites cooperatives adaptant-se a la realitat actual i possibilitant que nombrosos grups d’emprenedors i emprenedores tenguin l’oportunitat d’iniciar la seva activitat a través del model d’empresa d’economia social”.

La llei consta de 13 articles, tres disposicions addicionals i una disposició final. Una de les principals novetats és la reducció del nombre de persones sòcies necessàries per formar una microcooperativa que la Llei 1/2003, de 20 de març, de cooperatives de les Illes Balears, establia en tres. Així, l’article 3 afirma que les microcooperatives de treball associat han d’estar integrades per un mínim de dues persones sòcies treballadores i un màxim de deu incorporades de forma indefinida, a jornada completa o jornada parcials. El límit és el mateix per a les microcooperatives d’explotació comunitària, en les condicions establertes en l’article 125 de la Llei 1/2003, de 20 de març, de cooperatives de les Illes Balears.