Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament aprova una declaració institucional amb motiu del Dia Mundial Contra el Càncer

5 de febrero de 2019

A la sala de Passes Perdudes, s'ha inaugurat una exposició per conscienciar de l'impacte emocional que suposa un diagnòstic de càncer per al malalt i els seus familiars.

El president del Parlament, Baltasar Picornell, i el president de l'Associació Espanyola Contra el Càncer, Javier Cortés, han inaugurat a la sala de Passes Perdudes de la cambra autonòmica una exposició sota el títol "Apropa't a la meva realitat", organitzada per l'AECC amb motiu de la commemoració del Dia Mundial Contra el Càncer (4 de febrer).

La campanya vol conscienciar de l'impacte emocional que suposa un diagnòstic de càncer per al malalt i als seus familiars i la necessitat de l'atenció psicològica i s'ha instal·lat una taula informativa, atesa per voluntaris.

L'acte ha comptat amb nombrós públic; portaveus, diputats i diputades de tots els grups parlamentaris i membres del Govern de les Illes Balears. 

Dins aquest context, la cambra ha aprovat per assentiment, una Declaració Institucional en suport de la lluita contra aquesta malaltia, amb el text següent:

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 

El càncer és la segona causa de mort al món: 9 milions de morts el 2015. A Espanya, és la primera causa de mort en homes (65.000) i la segona en dones (41.000). A les Illes Balears també és la segona causa de mort. Abasta el 27.6% de totes les defuncions.

Durant el 2018 varen morir en aquesta comunitat 2.306 persones a causa d’aquesta malaltia, 926 dones i 1380 homes.

S’estima que una de cada cinc dones i un de cada tres homes desenvoluparà un càncer abans dels 75 anys.

És per tant evident que el càncer és un problema de salut molt important. Sempre tenint com a referència d’obligat compliment les recomanacions incloses en el “Codi Europeu contra el Càncer”. Per promoure en aquesta comunitat les mesures que han demostrat que són eficaces per prevenir o disminuir el risc de patir càncer subratllem algunes actuacions preferents: 

 • En prevenció:
  • El 40% dels càncers es poden evitar amb estils de vida saludables:
   • Alimentació adequada
   • Exercici físic per corregir la tendència a l’obesitat
   • Evitar o eliminar hàbits tòxics (tabac i abús d’alcohol)
   • Evitar una exposició excessiva al sol, utilitzar protecció solar i no emprar cabines de raig UVA.

L’educació des de la infància en aquestes actituds és fonamental.

 • El diagnòstic precoç dels càncers de mama femenina, còlon-recte i coll d’úter és altament eficaç i eficient. La participació en els programes en aplicació a la comunitat autònoma és extremadament recomanable i ha de ser promoguda. És prioritari fer un seguiment dels resultats dels programes i mantenir actualitzada la seva estructura.
 • En diagnòstic i tractament. Els procediments diagnòsticoterapèutics disponibles a la comunitat autònoma són d’alta qualitat, fer-los accessibles sense demores ni esperes a tots els ciutadans és tasca inexcusable. L’equitat ha de ser incentivada.
 • S’ha de facilitar l’accés a les cures pal·liatives, donant-les a conèixer, tant a la població general com a la sanitària.
 • Dins una atenció integral als malalts de càncer i les seves famílies, és necessari el suport social i psicològic que puguin necessitar dins el procés d’atenció oncològica. 

Perquè tot això sigui possible i millorable, donar el suport necessari i continuat a la investigació és condició ineludible. Si no investiguem, no millorarem i si no millorem, el càncer continuarà en la primera línia de les amenaces contra la nostra salut.

Entre tots i totes millorarem l’atenció a les persones amb càncer.

A la seu del Parlament, a 5 de febrer de 2019.