Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple aprova una moció relativa a la transició energètica

5 de febrero de 2019

La moció, exercida pel Grup Parlamentari Mixt-Ciudadanos, ha estat aprovada parcialment, amb la incoporació d'una esmena.

Al tercer punt de l’ordre del dia de la sessió plenària d’avui, el Parlament ha debatut i votat una primera moció presentada pel Grup Parlamentari Mixt (Ciudadanos), relativa a la transició energètica. La iniciativa ha estat APROVADA parcialment, quan ha estat sotmesa a votació separada per punts amb el resultat següent:

1.- El Parlament balear insta el Govern d'Espanya a accelerar l'elaboració de la llei de canvi climàtic i transició energètica amb la finalitat de donar seguretat jurídica a les futures inversions i a la reconversió laboral i industrial.

Aprovat per unanimitat.

2.- El Parlament balear insta el Govern balear a negociar amb el Ministeri de Transició Ecològica el llançament d'una subhasta de renovable fotovoltaica específica per a Balears dins del primer trimestre de 2019.

Aprovat per unanimitat.

3.-  El Parlament balear insta el Govern balear a promoure les actuacions necessàries perquè la transició energètica a Balears compleixi amb les directrius de l'Acord de París que advoquen per una transició energètica justa:

a) que garanteixi la seguretat del subministrament elèctric.

b) que reconegui la importància de protegir als treballadors dels canvis que comporta aquesta transició, mantenint els pilars de la protecció social i de l'ocupació, els drets laborals i el diàleg social.

c) que permeti compatibilitzar el compliment dels objectius establerts en l'Acord de París amb el lliurament d'energia al consumidor a preus assequibles.

Aprovat per unanimitat, amb esmena incorporada presentada pels grups Socialista, Podem, MÉSxMallorca i MÉSxMenorca.

4.-  El Parlament balear insta el Govern balear a instar el Ministeri de Transició Ecològica a autoritzar les inversions necessàries a la central d'Es Murterar per ajustar-se a la nova Directiva Europea d'emissions industrials el termini límit de compliment de la qual és l'1 de gener de 2020.

Rebutjat per 25 vots a favor (Mixt-Ciutadans, MÉSxMenorca, El PI, Popular) i 27 en contra (Mixt-Huertas, Mixt-Seijas, Mixt-Aguilera, MÉSxMallorca, Podem i Socialista).

5.- El Parlament balear insta el Govern balear a conformar una mesa de treball amb tots els sectors de la indústria de renovables, eficiència energètica i mobilitat elèctrica per determinar les noves professions i qualificacions necessàries en aquests sectors emergents amb la finalitat de posar en marxa nous cicles formatius de Formació Professional reglada i de formació contínua.

Aprovat per unanimitat.

6.- El Parlament balear insta el Govern balear a implantar un pla autonòmic d'ajudes per a la substitució de vehicles de gasolina o dièsel radicats a Balears per a vehicles elèctrics o de zero emissions.                                              

Rebutjat per 24 vots a favor (Mixt-Ciutadans, Mixt-Aguilera, Mixt-Huertas, Mixt-Seijas, El PI, Popular) i 28 en contra (MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem i Socialista).

Intervencions

La defensa de la iniciativa l’ha exercida la diputada Olga Ballester (Mixt-Ciudadanos)

Els grups parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, han presentat conjuntament quatre esmenes, les quals han estat defensades pels diputats: Silvia Limones, Carlos Saura, Miquel Gallardo i Patricia Font. El grup proposant ha acceptat l’esmena al punt número 3 de la iniciativa originària, la qual ha estat incorporada i aprovada durant la votació final. La resta de les esmenes han estat rebutjades pel grup autor de la moció.

Al torn de fixació de posicions, ho han fet: Tania Marí (Popular) i Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears).

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears

 

 

 

Més informació ...
Documents