Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple insta el Govern de l'Estat a retirar els pressuposts generals per a 2019

5 de febrero de 2019

És un dels dos punts que s'ha aprovat d'una Proposició no de llei exercida pel Grup Parlamentari Popular. 

Al quart punt de l’ordre del dia de la sessió plenària del Parlament celebrada avui matí, s’ha debatut i votat una primera Proposició no de llei, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa als pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2019. De la iniciativa, que ha estat presentada i defensada per la diputat Antoni Camps, el Ple ha aprovat dos dels cinc punts, amb el resultat de les votacions i redacció següent:

1.- El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu rebuig al Projecte de llei de pressuposts generals de l’Estat per insolidaris, per distribuir la inversió de l’Estat en les diferents comunitats autònomes de forma injusta i perquè són utilitzats com a moneda de canvi per comprar voluntats amb l’únic objectiu de mantenir les ambicions personals del president del Govern, Pedro Sánchez.

Rebutjat per 23 vots a favor (Mixt-Cs, Mixt-Gijón, El PI, Popular), 28 en contra (Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, Mixt-Aguilera, MÉSxMallorca. Podem, Socialista) i 3 abstencions (MÉSxMenorca)

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a retirar els pressuposts generals de l’Estat per a 2019 i a presentar un nou projecte de llei que suposi per a la comunitat autònoma de les Illes Balears una inversió territorialitzada que, com a mínim, estigui a la mitjana de les comunitats autònomes.

Aprovat per 29 vots a favor (Mixt-Cs, Mixt-Gijón, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Popular) i 25 en contra (Mixt-Huertas, Mixt-Seijas, Mixt-Aguilera, EL PI, Podem i Socialista)

3.- El Parlament de les Illes Balears lamenta l’escassa capacitat negociadora i d’influència de la presidenta Francina Armengol i insta al Govern de les Illes Balears a convocar una reunió urgent amb el president del Govern d’Espanya per tal de fer-li saber el profund malestar de la comunitat autònoma de les Illes Balears davant uns pressuposts generals que són un claríssim greuge contra les nostres illes.

Rebutjat per 25 vots a favor (Mixt-Huertas, Mixt-Gijón. Mixt-Aguilera, Mixt-Cs, El PI, Popular), 26 en contra (Mixt-Seijas, MÉSxMallorca, Podem, Socialista) i 3 abstencions (MÉSxMenorca)

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a retirar el Projecte de llei de Pressuposts de l’Estat per a 2019, un projecte que, a més de castigar la Comunitat Autònoma de les Illes Balears amb unes inversions que estan molt per davall la mitjana nacional, presenta una desviació en la previsió d’ingressos que oscil·la entre 8.000 i prop d’11.000 milions d’euros, d’acord amb les estimacions de la Unió Europea, d’institucions i organismes independents com és el Banc d’Espanya, l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef) o Funcas, i de nombrosos economistes de prestigi reconegut.

Rebutjat per 20 vots a favor (Mixt-Cs, Mixt-Gijón, Popular) i 33 en contra (Mixt-Huertas, Mixt-Seijas, Mixt-Aguilera, El PI, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem i Socialista)

5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a instal·lar generadors elèctrics per a situacions d’emergència a Menorca, per a garantir la recuperació del subministrament amb el menor temps possible en el cas d’una fallada en el sistema elèctric de l’illa. El conjunt de generadors d’emergència es mantindrà a Menorca, com a part del Pla de Contingència, com a mínim mentre no es restableixi la connexió del subministrament elèctric amb Mallorca.

Aprovat per unanimitat.

Intervencions

Els grups parlamentaris han presentat cinc esmenes a la iniciativa. El diputat del Grup Parlamentari Mixt-Ciudadanos, Xavier Pericay, n’ha defensat una (esmena); el diputat del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, Nel Martí, n’ha defensat una altra (esmena); el diputat del Grup Parlamentari Socialista, Andreu Alcover, n’ha defensat dues (esmenes); i, finalment, el diputat del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, Antoni Reus, n’ha defensat una altra (esmena). El grup proposant ha acceptat les esmenes dels Grups Mixt-Ciudadanos i de MÉS per Menorca, que incorporaven dos nous punts a la iniciativa. La resta han estat rebutjades i, per tant, no han estat incorporades al text per a la votació final.

Al torn de fixació de posicions han intervingut els parlamentaris: Alberto Jarabo (Podem Illes Balears),  Jaume Font (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Xelo Huertas (Mixt).

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears

Més informació ...