Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament designa Antoni Fuster com a senador autonòmic de les Illes Balears

19 de febrero de 2019

Atesa la renúncia al càrrec de José Ramón Bauzá Díaz. El Ple ha designat Antoni Francisco Fuster Zanoguera, a proposta del Grup Parlamentari Popular.

El primer punt de l'ordre del dia del Ple del Parlament celebrat avui matí ha consistit en la designació per part del Ple del senador que ha de representar la comunitat autònoma de les Illes Balears, atesa la renúncia al càrrec de José Ramón Bauzá Díaz.

El Grup Parlamentari Popular ha proposat Antonio Francisco Fuster Zanoguera, qui ha presentat una declaració manifestant que no incorre en cap causa d'inelegibilitat ni d'incompatibilitat per ostentar el càrrec de senador. 

La votació, que s'ha produït per crida dels diputats i diputades, que han dipositat a l'urna una papereta amb el nom del proposant i també de paperetes en blanc, ha obtingut un resultat de vots emesos: 53, vots vàlids: 19, vots nuls: 7 i vots en blanc: 27.

Havent estat ratificat per part del Ple com a senador de representar la comunitat autònoma de les Illes Balears al Senat, la Mesa es reunirà un cop finalitzada la sessió plenària i expedirà la credencial corresponent a Antonio Francisco Fuster Zanoguera