Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament rebutja una moció del Grup Popular relativa la política d'habitatge del Govern

12 de marzo de 2019

La moció cercava constatar la ineficàcia de la política d’habitatge

El Ple del Parlament ha rebutjat una Moció presentada pel Grup Parlamentari Popular relativa a política del Govern en relació a l’habitatge. La iniciativa, defensada per la diputada Sandra Fernández, tenia el redactat següent

El Parlament de les Illes Balears constata la ineficàcia de la política d’habitatge duta a terme pel Govern de les Illes Balears durant la present legislatura, amb més recursos que mai. Per aquest motiu, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a plantejar un canvi en la seva política que permeti donar una solució eficaç i efectiva a la problemàtica de l’accés a l’habitatge a les Illes Balears.

La iniciativa ha estat rebutjada per 21 vots a favor (Mixt-Ciutadans, Mixt-Huertas, Popular), 31 en contra (Mixt-Gent per Formentera, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem, Socialista) i 5 abstencions (Mixt-Seijas, Mixt-Aguilera i El PI)  

INTERVENCIONS

Els diputats Aitor Morrás (Podem), Joana Aina Campomar (MÉS per Mallorca) i Damià Borràs (Socialista) han presentat esmenes a la iniciativa, que no han estat acceptades pel grup proposant. Al torn de fixació de posicions han intervingut els parlamentaris Patrícia Font (MÉS per Menorca), Josep Melià (El PI), Olga Ballester (Mixt-Ciutadans) i Xelo Huertas (Mixt)