Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament valida el Decret llei que regula l'activitat dels vehicles de lloguer amb conductor

12 de marzo de 2019

Els VTC s’han de contractar amb una antelació prèvia de 30 minuts, tot i que els ajuntaments i els consells insulars podran reduir aquest temps a 15 minuts.

Al punt cinquè punt de l’ordre del dia, la sessió plenària del Parlament ha validat per 55 vots a favor i 2 en contra (Mixt-Ciutadans), el Decret llei 1/2019, de 22 de febrer, de mesures urgents sobre l'explotació i el control de l'activitat de lloguer de vehicles amb conductor i altres mesures en matèria de transports terrestres. El grup parlamentari El PI ha demanat que la proposta es tramités com a Projecte de Llei, fet que ha estat rebutjat per la majoria de la cambra. 

La iniciativa fou aprovada dia 22 de febrer de 2019 pel Consell de Govern a proposta del conseller de Territori, Energia i Mobilitat.

Debat plenari

El debat del Decret llei substanciat avui matí durant la sessió plenària, s’ha encetat amb la intervenció del conseller del Govern de les Illes Balears, Marc Pons.

Al torn de fixació de posicions, han intervingut els diputats Mabel Cabrer (Popular), Carlos Saura (Podem), Antoni Reus (MÉS per Mallorca), Jaume Font (El PI), Nel Martí (MÉS per Menorca), Xavier Pericay (Mixt-Ciutadans) i Damià Borràs (Socialista). 

Contingut

El document aprovat estableix les condicions de funcionament dels VTC (vehicles de turisme amb conductor) i estableix que els seus serveis estaran sempre condicionats a una contractació prèvia, que es fixa en un mínim de 30 minuts. A més, s’inclou la possibilitat que els ajuntaments i els consells insulars puguin reduir aquest temps de contractació prèvia a 15 minuts.

En la regulació s’estableix també que els conductors de VTC no poden circular per les vies públiques a la recerca de clients ni propiciar la captació de viatgers que no hagin contractat prèviament el servei.

Els VTC han de dur la documentació acreditativa de la contractació i, si aquesta ha estat telemàtica, també caldrà acreditar la contractació a través de l’aplicació o document digital corresponent. Queda també prohibida la captació de clients fora de les oficines o dels locals de l’empresa.

Més informació ...
Documents