Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament reuneix les institucions per revisar el compliment de les propostes del VII Parlament Infantil

1 d'abril de 2019

L’objectiu d´aquesta jornada ha estat donar seguiment a les demandes formulades pels 11 Consells Infantils de les Ciutats Amigues de la Infància i centres educatius en el passat VII Parlament Infantil.

Avui, a la sala d’actes del Parlament, el president Baltasar Picornell, la presidenta d'UNICEF Comitè Balears, Mercedes del Pozo, i el director de l'Oficina de Defensa del Dret del Menor (ODDM), Serafí Carballo, han reunit institucions i organismes de les Illes Balears amb una representació de nins i nines, amb la finalitat de realitzar un seguiment del compliment de les demandes sorgides del VII Parlament Infantil NOTÍCIA AQUÍ que se celebrà dia 19 de novembre de 2018, amb la participació d’escolars de totes les Illes Balears.

Propostes de Consells Infantils i Escola Mata de Jonc i Àgora Portals

La jornada, organitzada per UNICEF Comitè Balears, en col·laboració amb l´ODDM i el Parlament de les Illes Balears, ha comptat amb la participació d´infants representants dels Consells infantils de Formentera i Santanyí, reconegudes com a “Ciutats Amigues de la Infància”; el Consell Infantil del Consell Insular de Mallorca i els dos centres educatius referents en Drets d´infància i Ciutadania Global a les Illes Balears: L´Escola Mata de Jonc i el col·legi Àgora Portals.

En aquesta ocasió la temàtica ha girat al voltant de les accions per a lluitar contra diferents tipus de violències, tals com les que pateixen a l´àmbit escolar, la violència masclista, a l´entorn familiar i la violència en el mitjans de comunicació i internet. 

En el 30 aniversari de la ratificació de la Convenció dels Drets de la Infància, s’ha volgut fer notar la importància de facilitar i impulsar espais que acostin la veu de la infància i adolescència a les institucions, construint societats que puguin canalitzar i donar resposta a les iniciatives de participació infantil.

La certesa que les mesures i accions que es duen a terme tenen un impacte sobre la infància i que aquesta té molt que proposar i dir, ha de constituir la base per a crear societats on la presència de la seva veu impulsi el compliment dels seus drets. En aquest sentit, s’ha volgut propiciar la creació d´espais perquè aquesta representació de la infància i adolescència proposi, pregunti i qüestioni el que com a societat s’està generant per acabar amb les violències que es pateix.

Assistents polítics i tècnics

Representants polítics, tècnics i de mitjans de comunicació amb competències en els Consells Insulars, el Govern i municipis ha contestat les preguntes i dubtes dels infants i adolescents respecte a les accions dutes a terme en relació a les seves demandes realitzades el passat novembre.

En aquest sentit hi han participat: Isabel Cortada, tècnica de benestar de l’Ajuntament de Palma; Joaquín de Maria, director de participació Ajuntament de Palma; Joana Bardina, directora general d’Educació Ajuntament de Palma; Lydia Jurado, consellera de sanitat, benestar social del Consell d’Eivissa; Maria Cabrisas, consellera benestar del Consell de Menorca; Maria Mayans, cap d’Esports IB3; Sílvia Tur, en representació del Consell de Formentera;  Catalina Mas, vicepresidenta l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS); Jaume Ribas, director general d'Innovació i Comunitat Educativa del Govern Illes Balears; Rosa Cursach, directora de l’Institut Balear de la Dona; i Marta Carrió, directora

Tots ells han exposat davant els nins i nines el que han fet les institucions davant les demandes sorgides del VII Parlament Infantil i les propostes de futur. 

De la reunió s'ha aixecat la pertinent acta que serà enviada als Consells Infantils que participaren en el VII Parlament Infantil i es realitzarà un resum dels avanços en les diferents propostes en el VIII Parlament Infantil que se celebrarà al Parlament balear.

Postura de les institucions organitzadores

Des de l’Oficina de Defensa del Drets del Menor (ODDM) destaquen l’interès superior del menor com un principi universal i amb rang jurídic que tothom ha d’adoptar i recorden que s’ha de respectar el seu dret a ser escoltats i a tenir en compte la seva opinió en totes aquelles decisions que el puguin afectar. Per això, l’ODDM fa notar la necessitat de fomentar la participació i la implicació dels infants i joves com agents actius de canvi i fomentar vies per a què puguin formar canals de participació en tots els àmbits de la seva vida.

El Parlament de les Illes  Balears, segueix amb el ferm compromís adquirit de donar suport a organitzacions i actes que potenciïn la presa de consciència en vers els problemes dels nins i nines d’arreu del món.

Propiciar el debat entre nins, nines i adolescents i proporcionar un espai on puguin tractar aquells temes i aspectes que els afecten, és el millor estímul perquè desenvolupin aptituds i actituds que els permetin sentir-se ciutadans i interioritzar criteris de sostenibilitat, consciència ecològica i estima del entorn en el que hi viuen.

UNICEF promou els drets i el benestar de tots els infants en tot el que fa. Juntament amb dels nostres aliats, treballen en 190 països i territoris per transformar aquest compromís en accions pràctiques, centrant especialment els esforços a arribar als nins i nines més vulnerables i exclosos per al benefici de tots els infants, a tot arreu.

Més informació:

Vídeo de la sessió  

Podeu llegir un resum de les propostes derivades del VII Parlament infantil i dels quals han retut compte avui les institucions afectades a l'enllaç següent: Document

 

 

 

Més informació ...