Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Els diputats electes recullen les credencials

3 de junio de 2019

Avui, dia 3 de juny de 2019, les formacions polítiques que han obtingut representació al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars han recollit les credencials dels diputats i consellers, expedides per la Junta Electoral de les Illes Balears. 

L'acte ha tingut lloc a la Sala del Senat del Parlament de les Illes Balears. Tal com es defineix a l’article 8 del Reglament de les Illes Balears, aquesta credencial és necessària per adquirir la condició plena de diputat, juntament amb el fet d’acomplir la seva declaració a efectes de l'examen d'incompatibilitats, tot reflectint-hi les dades relatives a la professió i als càrrecs públics que exerceixi, i de prestar, a la primera sessió del Ple a la qual assisteixi, el jurament o la promesa d'acatar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.

L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i el Reglament del Parlament estableixen que, celebrades eleccions al Parlament de les Illes Balears i una vegada proclamats oficialment els resultats d'aquestes, la sessió constitutiva tindrà lloc en el termini màxim de 30 dies després de la data de celebració de les eleccions.