Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El president rep en audiència Carles Manera, president del Consell Econòmic i Social

6 de septiembre de 2019

La visita al Parlament s'enquadra dins els contactes que manté el president del Parlament amb els representants dels òrgans estatutaris.

Avui matí el president del Parlament, Vicenç Thomas, ha donat audiència al president del Consell Econòmic i Social (CES), Carles Manera, el qual ha estat acompanyat pel secretari general del CES, Josep Valero.

El Consell Econòmic i Social de les Illes Balears està definit en l'article 78 del nostre Estatut d'autonomia on es diu que .."és l'òrgan col·legiat de participació, estudi, deliberació, assessorament i proposta en matèria econòmica i social". 

El Consell es configura com a ens de dret públic, dotat de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'actuar, que disposa d'autonomia orgànica i funcional per acomplir-ne les finalitats. Amb això es destaca que la nostra Institució és independent del Govern o d'altres òrgans, associacions o institucions públiques o privades, la qual cosa és imprescindible per tal de desplegar l'activitat consultiva de manera objectiva i autònoma.