Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El president del Parlament rep en audiència el president del Consell Consultiu

13 de septiembre de 2019

Avui matí el president del Parlament de les Illes Balears, Vicenç Thomas, ha rebut en audiència el president del Consell Consultiu de les Illes Balears, Antonio Diéguez. L'acte s'emmarca dins les visites que el president de la cambra realitza amb els representants dels òrgans estatutaris de balears. 

El Consell Consultiu de les Illes Balears és l’òrgan superior de consulta de la comunitat autònoma.

La seva creació es fonamenta en la Sentència 204/1992 del Tribunal Constitucional, de 26 de novembre. En aquesta Sentència, l’alt Tribunal deixa la porta oberta perquè les comunitats autònomes puguin tenir un òrgan consultiu autonòmic de característiques i funcions semblants a les del Consell d’Estat, i hi afegeix que el Consell d’Estat ha de quedar exclòs d’intervenir en les comunitats autònomes en què hi hagi un consell autonòmic.

A partir d’aquesta idea i d’acord amb la Sentència 204/1992 mencionada, la Llei autonòmica 5/1993, de 15 de juny, crea el Consell Consultiu de les Illes Balears, com a màxima autoritat consultiva en el territori de la comunitat autònoma, que actua de filtre de legalitat i control jurídic previ sobre les matèries que indica la Llei.

L’article 41 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears el converteix en un òrgan estatutari. Quan l’Estatut es reforma, la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, incideix moderadament en la figura del Consell Consultiu; en desplegament de l’article 76 d’aquesta Llei orgànica, el Parlament de les Illes Balears aprova la Llei 5/2010, de 16 de juny, reguladora del Consell Consultiu de les Illes Balears, que deroga expressament la Llei 5/1993. Posteriorment, la Llei 5/2010 ha estat modificada per la Llei 7/2011, de 20 d’octubre, la qual introdueix una reforma puntual de la composició d’aquest òrgan de consulta.