Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple insta que el CIS torni a demanar l'opinió ciutadana sobre la monarquia

17 de septiembre de 2019

Finalment, al quart punt de l’ordre del dia de la sessió plenària, s’ha debatut i votat una segona Proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, sota el títol ‘Per a la República’.

La iniciativa, que ha estat defensada pel diputat Josep Ferrà (MÉS per Mallorca) ha estat objecte de votació separada per punts amb el resultat següent:  

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern estatal a convocar un referèndum vinculant que permeti triar a la ciutadania la forma d'estat que prefereixi, triant entre la fórmula actual de monarquia parlamentària i la de república federal per al conjunt de l'Estat que garanteixi per llei els drets socials, laborals, ambientals, territorials i culturals de les persones així com la preservació ambiental del territori, sense perjudici d’altres debats i referèndums sobre nous processos constituents. (Amb esmena transaccionada incorporada d’Unidas Podemos).

Rebutjat per 40 vots en contra (El Pi, Ciudadanos, Popular i Socialista)i 12 vots a favor (Mixt-MÉSxMenorca, MÉSxMallorca i Podem). 

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat que es torni a demanar regularment a la ciutadania per l’opinió sobre la monarquia en les enquestes del CIS.

Aprovat per 33 vots a favor (Mixt-MÉSxMenorca, El Pi, MÉSxMallorca, Podem i Socialista) i 19 en contra (Ciudadanos i Popular).

3.- El Parlament de les Illes Balears insta la Casa Reial que renunciï a l’ús i gaudi del Palau de Marivent.

Rebutjat per 39 vots en contra (El Pi, Ciudadanos, Popular i Socialista) i 13 vots a favor (Mixt-MÉSxMenorca, MÉSxMallorca i Podem). 

4.- El Parlament de les Illes Balears acorda remetre aquesta declaració al Govern de les Illes Balears, al Parlament de l’Estat Espanyol i al cap d’estat.

Rebutjat per 37 vots en contra (Ciudadanos, Popular i Socialista), 12 vots a favor (Mixt-MÉSxMenorca, MÉSxMallorca i Podem) i 3 abstencions (El Pi). 

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Intervencions

Durant el debat s’han presentat 5 esmenes a la iniciativa per part dels grups parlamentaris, distribuïdes de la manera següent: quatre esmenes del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, defensades per Jorge Campos; i una esmena del Grup Parlamentari Unidas Podemos, defensada per Pablo Jiménez. L’esmena d’Unidas Podemos ha estat acceptada i transaccionada pel grup proposant, i incorporada a la votació final; mentre que les de VOX han estat totes rebutjades.

Al torn de fixació de posicions han intervingut Juan Manuel Lafuente (Popular), Patricia Guasp (Ciudadanos), Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Patricia Font (Mixt-MÉSxMenorca) i Joan Ferrer (Socialista).

Més informació ...