Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Rebutjada una iniciativa de Vox relativa a elaborar informe impacte familiar en els projectes de llei

24 de septiembre de 2019

Al quart punt de l’ordre del dia de la sessió plenària del Parlament celebrada avui matí, s’ha debatut i votat una primera Proposició no de llei, presentada pel Grup VOX-Actua Baleares, relativa al  relativa a elaboració de l'informe d'impacte familiar en els projectes de llei. La iniciativa, que ha estat presentada i defensada per la diputada Idoia Ribas, ha estat REBUTJADA amb el resultat següent:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears a emetre, en els projectes de llei d'aquesta legislatura, l'informe d'impacte familiar, que tendrà caràcter preceptiu, amb la finalitat de considerar l'impacte social i econòmic de les polítiques a llarg termini en el conjunt de les famílies.

Rebutjat per 31 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Podem i Socialista), 22 vots a favor (Popular, Ciudadanos i Vox) i 3 abstencions (El Pi).

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears que, a proposta de la conselleria competent en matèria de serveis socials, aprovi la guia d'elaboració d'informes d'impacte familiar, para facilitar a la resta de conselleries l'emissió d'aquest informe. L’esmentat informe haurà de ser elaborat en un termini màxim de 15 dies. Amb esmena del Grup Popular incorporada.

Rebutjat per 31 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Podem i Socialista), 23 vots a favor (Popular, Ciudadanos i Vox) i 3 abstencions (El Pi).

Intervencions

El Grup Parlamentari Popular ha presentat una esmena de modificació del punt número 2 que, defensada per la diputada Margalida Durán, que  ha estat acceptada pel grup proposant i, per tant, incorporada a la votació final.

Al torn de fixació de posicions han intervingut els parlamentaris: Cristina Mayor  (Unidas Podemos), Juan Manuel Gómez (Ciudadanos), Miquel Ensenyat (MÉSxMallorca), Lina Pons (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Patricia Font (Mixt-MÉSxMenorca) i Joan Ferrer (Socialista).

Més informació ...