Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple censura i rebutja les actuacions en relació a les Illes Balears dels ministres Ábalos i Montero

24 de septiembre de 2019

També insta el Govern balear a exigir al Govern de l'Estat una solució immediata per transferir els 177 milions d'euros en concepte de finançament.

Al quart punt de l’ordre del dia de la sessió plenària del Parlament celebrada avui matí, s’ha debatut i votat una segona Proposició no de llei, presentada pel Mixt-MÉSxMenorca, relativa al  relativa a reclamació dels 177 milions d'euros que el Govern de l'Estat deu al Govern de les Illes Balears. La iniciativa, que ha estat presentada i defensada pel diputat Josep Castells,  ha estat APROVADA amb la redacció següent i amb la incorporació d’una esmena del Grup Mixt-GentxFormentera:

El Parlament de les Illes Balears:

1.- Insta al Govern de les Illes Balears a exigir al Govern de l'Estat una solució immediata a l'incompliment amb les Illes Balears, desbloquejant la transferència dels 177 milions d'euros en concepte de bestretes del sistema de finançament i de liquidació de la recaptació de l'IVA.

Aprovat per 46 vots a favor i 4 en contra (Vox)

2.- Censura la forma de procedir de la ministra María Jesús Montero per la lleugeresa amb la qual ha tractat els interessos dels ciutadans de les Illes Balears, ja que aquests milions d'euros no poden ser una arma política al servei d'interessos espuris, sinó que són una eina al servei del benestar d'aquests ciutadans.

Aprovat per 36 vots a favor (Mixt, El Pi, MÉSxMallorca, Ciudadanos, Unidas Podemos i Popular) i 21 vots en contra (Vox i Socialista).

3.- Expressa el seu rebuig al desconeixement i menyspreu que el ministre de Foment José Luís Ábalos ha demostrat tenir envers la problemàtica de la insularitat i l'insta a fer una declaració pública de rectificació en què es doni garantia a la ciutadania respecte de l’aplicació d’aquestes bonificacions.

Proposta de nou punt per al debat del GP Mixt-GentxFormentera. La  modificació dels termes de la PNL,  ha estat finalment acceptada per tots els grups parlamentaris (5726/19)

Aprovat per 39 vots a favor (Mixt, El Pi, Vox, MÉSxMallorca, Ciudadanos, Unidas Podemos  i Popular) i 18 en contra (Socialista).

Intervencions

El Grup Parlamentari Popular ha presentat una esmena de modificació del punt número 2 que, defensada pel diputat Antoni Costa, que no ha estat acceptada pel grup proposant.

Al torn de fixació de posicions han intervingut els parlamentaris: Antonia Martín  (Unidas Podemos), Marc Pérez-Ribas (Ciudadanos), Joana Aina Campomar (MÉSxMallorca), Jaume Font (El Pi-Proposta per les Illes Balears),  i Maria Antònia Truyols (Socialista).