Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple rebutja una moció del Grup Popular relativa a la política general del Govern en matèria d'hisenda

1 d'octubre de 2019

Al tercer punt de l’ordre del dia de la sessió del Ple del Parlament de les Illes Balears, s’ha debatut i votat una moció del Grup Parlamentari Popular relativa a política general del Govern en matèria d’hisenda, amb el resultat següent:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a aprovar un reial decret llei, a habilitar una línia de crèdits a tipus zero a les comunitats autònomes o a adoptar qualsevol altra formula que permeti pagar de forma immediata els 7.000 milions d'euros que es deuen a les comunitats autònomes i, en concret, els 177 milions d'euros que el Govern del Sr. Sánchez deu a les Illes Balears.

Rebutjat per 29 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Unidas Podemos i Socialista), 24 vots a favor (Popular, Ciudadanos, Vox i El Pi).

 2.- El Parlament de les Illes Balears constata un elevat risc d'incompliment dels objectius de dèficit, regla de despesa i deute per a l'exercici 2019 tal com ho constata, també, el darrer informe de compliment esperat dels objectius 2019 de l'AIReF.

Rebutjat per 30 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Unidas Podemos i Socialista), 25 vots a favor (Popular, Ciudadanos, Vox i El Pi).

 3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a complir, als exercicis 2019 i següents, amb els objectius de dèficit, regla de despesa i deute, tal com estableix la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Rebutjat per 33 vots en contra (Mixt, El Pi, MÉSxMallorca, Unidas Podemos i Socialista), 21 vots a favor (Popular, Ciudadanos, Vox).

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a no incrementar, i en cas que sigui possible, a rebaixar, els imposts als ciutadans de les Illes Balears.

Rebutjat per 30 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Unidas Podemos i Socialista), 25 vots a favor (Popular, Ciudadanos, Vox i El Pi).

5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a aprovar un sostre de despesa, no financera, per a l'any 2020 i una Llei de pressuposts, també per al 2020, des de la màxima prudència i, en tot cas, amb un nivell d'ingrés i despeses adaptades estrictament a la realitat i al context econòmic en què estam vivint.

Rebutjat per 30 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Unidas Podemos i Socialista), 22 vots a favor (Popular, Ciudadanos, Vox)  i 3 abstencions (El Pi).

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears

Intervencions

La iniciativa ha estat presentada i defensada pel diputat Antoni Costa (Popular). 

Al torn de fixació de posicions han intervingut: Antònia Martín (Unidas Podemos), Juan Manuel Gómez (Ciudadanos), Joana Aina Campomar (MÉSxMallorca), Sergio Rodríguez (VOX-Actua Baleares), Jaume Font (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Josep Castells (Mixt-MÉSxMenorca) i Maria Antònia Truyols (Socialista).

Més informació ...
Documents