Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament no dona suport a una iniciativa relativa al turisme de creuers

1 d'octubre de 2019

Al quart punt de l’ordre del dia de la sessió plenària del Parlament celebrada avui matí, s’ha debatut i votat una primera Proposició no de llei, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa al suport al turisme de creuers, ha estat REBUTJADA 30 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Unidas Podemos i Socialista), 25 vots a favor (Popular, Ciudadanos, Vox i El Pi).

1.- El Parlament de les Illes Balears constata els efectes positius que, de manera objectiva, genera el turisme de creuers en relació a la creació de riquesa, llocs de feina i posicionament turístic per a les Illes Balears, i insta el Govern de les Illes Balears a que es comprometi a fer feina, conjuntament amb el sector privat, per tal de donar les millors solucions en termes econòmics, socials i mediambientals, presents i futurs, respecte al turisme de creuers.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a la creació d’una mesa de feina específica per al turisme de creuers, on estiguin representats tots el actors, tant del sector públic com del sector privat, així com les entitats socials vinculades, i en la que es puguin consensuar i proposar les millors solucions a les administracions competents.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a encarregar l'elaboració d'un informe tècnic, elaborat per un organisme independent, on es plantegin els efectes positius i, si escau, negatius que genera el turisme de creuers a les Illes Balears i es proposin les mesures adients per tal de gestionar, de manera objectiva, eficaç i eficient aquesta activitat turística.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears, l'Autoritat Portuària de les Illes Balears i l'Ajuntament de Palma, a impulsar les noves tecnologies com a mecanismes per a la gestió dels fluxos turístics a determinades zones de la ciutat de Palma, en aquest sentit, el Parlament de les Illes Balears valora molt positivament iniciatives com ara la web i l'app "welcomepalma" que possibilita que els nostres visitants estiguin informats, en temps real, de la afluència existent al llocs més visitats i demandats de la ciutat, al temps que ofereix rutes alternatives per als turistes.

5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears i l'Autoritat Portuària de les Illes Balears, a estudiar la possibilitat de que els ports de Balears construeixin les infraestructures necessàries per tal que durant les seves escales, els creuers i la resta de bucs de gran eslora puguin connectar-se a la xarxa elèctrica amb l’objectiu d’evitar al màxim les emissions contaminants. Així mateix insta les administracions esmentades a estudiar la possibilitat de que els ports de Balears disposin de les infraestructures necessàries per recollir les aigües residuals evitant, al màxim, els abocaments a la mar.

6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears i l'Autoritat Portuària de les Illes Balears a impulsar conjuntament amb els consells insulars, ajuntaments, Ports de Balears i el sector turístic, una estratègia de promoció de turisme de creuers adaptada a cadascuna de les diferents realitats de les illes i ports i, en especial, per a la ciutat de Palma, abordant l'ordenació i coordinació de l’arribada de creuers, la desestacionalització i les accions de comunicació conjunta amb les navilieres, entre d’altres.

Intervencions

La iniciativa ha estat presentada i defensada per la diputada Salomé Cabrera (Popular). Al torn de fixació de posicions han intervingut els parlamentaris: Pablo Jiménez (Unidas Podemos), Marc Pérez-Ribas (Ciudadanos), Joan Mas (MÉSxMallorca), Sergio Rodríguez (Vox-Actua Baleares), Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Patricia Font (Mixt-MÉSxMenorca) i Damià Borràs (Socialista).

Més informació ...