Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple rebutja una moció de Vox relativa a política educativa 

8 d'octubre de 2019

Al tercer punt de l’ordre del dia de la sessió del Ple del Parlament de les Illes Balears s’ha debatut i votat una moció del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a política educativa. El contingut de la iniciativa, un cop debatuda i sotmesa a votació ha estat rebutjada per  33 vots en contra (Mixt, El Pi, MÉSxMallorca, Unidas Podemos i Socialista), 3 a favor (Vox) i 19 abstencions (Ciudadanos i Popular). La moció presentava la redacció dels punts següent:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a derogar tota la normativa que ha permès l'eliminació del castellà o espanyol de les aules i a iniciar l'elaboració d'una nova normativa que permeti la lliure elecció de llengua a tots els nivells educatius en centres d'ensenyament no universitari sostinguts amb fons públics.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a promoure les modalitats lingüístiques mallorquina, menorquina, eivissenca i formenterenca, així com les manifestacions culturals de Balears als centres educatius i la seva aportació a la identitat cultural nacional, a la civilització i a la història universal.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a establir avaluacions externes censals de final d'etapa amb l'objecte que els pares sàpiguen el nivell acadèmic real dels seus fills i coneguin el vertader nivell de formació dels centres educatius.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a establir un districte escolar únic i la lliure elecció de centre.

5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a implantar el pin parental en els centres educatius.

6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a defensar tots els models d'ensenyament.

7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a convocar un concurs de mèrits per a interins que duguin més de 10 anys a la funció pública amb la finalitat d'estabilitzar les plantilles dels centres educatius.

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears

Intervencions

La iniciativa ha estat presentada i defensada pel diputat Jorge Campos .(Popular). 

El Grup Parlamentari Ciudadanos ha presentat quatre esmenes, defensades per la diputada Patricia Guasp. El Grup Parlamentari Popular ha formulat tres esmenes, exposades per la diputada Núria Riera.

El grup proposant de la iniciativa ha defensat una transacció a les esmenes referents al punt 2, que no ha estat acceptada pel Grup Parlamentari El Pi. La resta d'esmenes han estat rebutjades i, per tant, no han estat incorporades a la votació final.

Al torn de fixació de posicions han intervingut: Gloria Santiago (Unidas Podemos), Joan Mas (MÉSxMallorca), Lina Pons (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Patricia Font (Mixt-MÉSxMenorca) i Enric Casanova (Socialista).