Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple aprova per unanimitat una moció del Grup Mixt relativa a transport marítim

15 d'octubre de 2019

Al tercer punt de l’ordre del dia de la sessió del Ple del Parlament de les Illes Balears s’ha debatut i votat una moció del Grup Parlamentari Mixt, relativa a transport marítim.

El contingut de la iniciativa, un cop debatuda i sotmesa a votació ha estat aprovada per unanimitat.

 1.- El Parlament de les Illes Balears constata la triple insularitat que afecta els residents de l'illa de Formentera i el fet que el transport marítim de passatgers i mercaderies que enllaça les illes de Formentera i Eivissa és un servei essencial per als seus habitants ja que es tracta de l'única via de sortida i entrada a l'illa.

 2.- El Parlament de les Illes Balears constata que exceptuant els mesos de temporada alta, la cobertura horària per part de les navilieres és insuficient per garantir les primeres sortides del matí entre Formentera i Eivissa així com les darreres de la nit en sentit contrari, la qual cosa ocasiona un greu perjudici sobre els residents de Formentera pel que fa als seus drets a uns serveis mínims en aplicació de la Llei 11/2010, de 2 de novembre, d'ordenació del transport marítim de les Illes Balears, i del Pla Director de Mobilitat de les Illes Balears.

 3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a, d'acord amb allò previst a la Llei 11/2010, de 2 de novembre, d'ordenació del transport marítim de les Illes Balears, i, si n'és el cas, mitjançant l'establiment d'obligacions de servei públic a les navilieres, garantir la connectivitat entre les dies illes tot l'any, amb especial atenció a la primera sortida del matí de les 6 h per al trajecte Formentera-Eivissa i a una darrera tornada a les 23.30 h pel que fa al trajecte Eivissa-Formentera.

 4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a, amb caràcter urgent, convocar la Mesa del Transport Marítim per tal de continuar les feines de diàleg i negociació que permetin avançar en l'aprovació del reglament que ha de desplegar la Llei 11/2010, de 2 de novembre, d'ordenació del transport marítim de les Illes Balears, en un termini màxim de tres mesos.

 5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears que l'aprovació i el desplegament de la reglamentació derivada d'aquesta llei, es faci amb prevalença de l'interès general per donar resposta a les necessitats més elementals de connectivitat dels usuaris de les línies de transport marítim entre illes.

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears

 

Intervencions

La iniciativa ha estat presentada i defensada per la diputada Silvia Tur (Mixt-Gent per Formentera). Els diputats Jesús Méndez (Ciudadanos), Damià Borràs (Socialista) i Gloria Santiago (Unidas Podemos) han presentat esmenes a l’articulat, que han estat rebutjades pel grup proposant.

Al torn de fixació de posicions han intervingut Vicent Marí (Popular), Miquel Ensenyat (MÉSxMallorca) Sergio Rodríguez (VOX-Actua Baleares) i Jaume Font (El Pi).  

Més informació ...
Documents