Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple demana la creació d'una Àrea de Control d'Emissions a la Mediterrània

15 d'octubre de 2019

Al quart punt de l’ordre del dia de la sessió plenària del Parlament celebrada avui matí, s’ha debatut i votat segona Proposició no de llei, presentada conjuntament pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca.

Un cop debatuts els punts de la proposició no de llei, la iniciativa ha estat aprovada amb el resultat següent:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears i el Govern d’Espanya a impulsar davant la Unió Europea totes aquelles mesures que siguin necessàries per a la reducció d’emissions contaminants a la mar Mediterrània per part dels vaixells, d’acord amb les estratègies globals de lluita contra el canvi climàtic i la contaminació.

Aprovat per 47 vots a favor i 3 en contra (Vox)

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears i el Govern d’Espanya a impulsar, durant la propera reunió del Comitè de Protecció del Medi Marí (MEPC) de l'Organització Marítima Internacional (OMI), en el marc del Tractat de Barcelona i conjuntament amb les autoritats de la Unió Europea, de la República francesa, del REMPEC i dels països de la zona mediterrània, la proposta de creació, per a l’any 2021 i en el mar mediterrània, d’una Àrea de Control d’Emissions (ECA) destinada a la reducció progressiva d’emissions contaminants, segons la fulla de ruta aprovada per la REMPEC. (Esmena de transacció de Ciudadanos)

Aprovat per 47 vots a favor i 3 en contra (Vox)

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears i el Govern d’Espanya a impulsar que totes aquelles mesures impulsades ho siguin de manera coordinada a tot l’àmbit de la Mediterrània per tal de permetre el manteniment de la competitivitat portuària així com la preservació de les rutes i activitats econòmiques tradicionalment establertes, tot evitant que la no-adequació a les noves normes afavoreixi la competència deslleial i a la vegada la perdurabilitat de les emissions contaminants.

Aprovat per 47 vots a favor i 3 en contra (Vox)

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears

 

Intervencions

La iniciativa ha estat presentada conjuntament pels grups Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca. Han intervingut en la seva defensa per Damià Borràs (Socialista) i Pablo Jiménez (Unidas Podemos).

El Grup Parlamentari Ciudadanos ha formulat una esmena que, defensada pel diputat Maxo Benalal, ha estat acceptada pels grups proposants. També, el Grup Parlamentari Popular ha presentat set esmenes que, defensades per la diputada Virginia Marí, no han estat acceptades pels grups proposants.

Al torn de fixació de posicions han intervingut Sergio Rodríguez (VOX-Actua), Jaume Font (El PI) i Silvia Tur (Mixt-Gent per Formentera).

Més informació ...
Documents