Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament valida el Decret Llei d'ajudes per pal·liar els impactes econòmics negatius de la fallida de Thomas Cook

22 d'octubre de 2019

Ha estat validat per unanimitat de tots els grups parlamentaris. No ha estat aprovat que es tramiti com a projecte de llei. 

Al quart punt de l’ordre del dia, la sessió plenària del Parlament ha validat per unanimitat el Decret llei 2/2019, de 4 d'octubre, pel qual s'estableixen ajudes puntuals per pal·liar els impactes econòmics produïts pel concurs de creditors de l'agència de viatges majorista Thomas Cook sobre l'economia de les Illes Balears.

El Grup parlamentari Popular ha demanat que la proposta es tramités com a Projecte de Llei, fet que ha estat rebutjat per 30 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Unidas Podem i Socialista) i 23 vots a favor (El Pi, Vox, Ciudadanos i Popular). 

La iniciativa fou aprovada dia 4 d’octubre de 2019 pel Consell de Govern a proposta del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball del Govern de les Illes Balears, Iago Negueruela.

Debat plenari

El debat del Decret llei substanciat avui matí durant la sessió plenària, s’ha encetat amb la intervenció de l’esmentat conseller del Govern balear Iago Negueruela.

Tot seguit i al torn de fixació de posicions, han intervingut els diputats Salomé Cabrera (Popular), Antònia Martín (Unidas Podemos), Marc Pérez-Ribas (Ciudadanos), Josep Ferrà (MÉSxMallorca), Sergio Rodríguez (VOX-Actua Baleares), Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Josep Castells (Mixt-MÉS per Menorca) i Pilar Sansó (Socialista).

Contingut

El document aprovat s’estructura en cinc articles, una disposició addicional i tres de finals.

L’objecte d’aquest Decret és establir, amb caràcter immediat, ajudes puntuals destinades a pal·liar els impactes econòmics que produeix el concurs de creditors de l'agència de viatges majorista Thomas Cook sobre els treballadors residents a les Illes Balears vinculats a empreses incurses en un procés de concurs de creditors.

El decret llei validat avui matí estableix dos programes d’ajudes:

  • Ajudes a empreses que contractin de manera indefinida persones afectades per un acomiadament col·lectiu derivat d’un procés concursal.
  • Ajudes als treballadors afectats per un procediment concursal, mentre aquest procediment es tramita.