Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament insta el Govern balear a elaborar un informe tècnic on es plantegin els efectes que pugui generar el turisme a les Illes Balears

29 d'octubre de 2019

És l'únic punt aprovat de la Proposició no de llei presentada pel Grup Popular relativa a la defensa del sector turístic i contra els actes de turismofòbia.

 

Al quart punt de l’ordre del dia de la sessió plenària del Parlament celebrada avui matí, s’ha debatut i votat una primera Proposició no de llei, presentada pel Grup Parlamentari Popular relativa a la defensa del sector turístic i contra els actes de turismofòbia a les Illes Balears.

Un cop debatuts els punts de la proposició no de llei, la iniciativa ha estat sotmesa a votació separada per punts amb el resultat següent:

1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu rebuig a les recents actuacions vandàliques ocasionades en forma de pintades turismofòbiques a les platges d'Es Trenc, dins el marc d’una campanya radical contra el turisme a les Illes Balears i com un atac contra actius molt importants, com són el nostre patrimoni i la confiança en el destí.

Rebutjat per 32 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Unidas Podemos, Socialista) i 25 a favor (El Pi, Vox, Ciudadanos, Popular).

2. El Parlament de les Illes Balears manifesta la més ferma condemna a qualsevol acte vandàlic, actuació violenta o manifestació fòbica que s’hagi produït contra el turisme a les Illes Balears i especialment contra els actes vandàlics a Campos, on s’ha atacat a més el nostre patrimoni.

Rebutjat per 32 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Unidas Podemos, Socialista) i 26 a favor (El Pi, Vox, Ciudadanos, Popular).

3. El Parlament de les Illes Balears reconeix el valor econòmic, social i cultural del turisme i la necessitat de preservar-lo i enfortir-lo en tant que és un patrimoni de tots els balears i que contribueix a l’òptim desenvolupament social.

Rebutjat per 32 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Unidas Podemos, Socialista) i 26 a favor (El Pi, Vox, Ciudadanos, Popular).

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears i les diferents administracions competents a actuar amb contundència davant els actes vandàlics contra el sector turístic o manifestacions de fòbia explícita a fi que es persegueixin judicialment o administrativament aquests actes, denunciant-los davant la Fiscalia i, si escau, personant-se en qualsevol diligència oberta per aquesta raó.

Rebutjat per 32 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Unidas Podemos, Socialista), 23 a favor (Vox, Ciudadanos, Popular) i 3 abstencions (El Pi).

5. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de protegir la imatge turística de les Illes Balears i la preservació del seu prestigi com a destí hospitalari i de qualitat, i la necessitat de revaloritzar la figura del turista i del fet turístic com a font de beneficis per al conjunt de la societat. En aquest sentit, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a dur a terme una campanya proturisme, per tal d’apropar aquesta important indústria a la ciutadania.

Rebutjat per 32 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Unidas Podemos, Socialista) i 25 a favor (El Pi, Vox, Ciudadanos, Popular).

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a elaborar un informe tècnic on es plantegin els efectes que pugui generar el turisme a les Illes Balears.

Aprovat per 55 vots a favor i tres en contra (Mixt). Amb esmena del Grup Ciudadanos transaccionada incorporada.

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears

Intervencions

La iniciativa ha estat presentada i defensada per la diputada Salomé Cabrera (Popular).

Els grups parlamentaris han formulat dues esmenes: una esmena per part del Grup Ciudadanos, defensada per Maxo Benalal; i una altra esmena presentada conjuntament per part per part dels grups Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca defensada per Pilar Sansó, Esperança Sans i Joan Mas. L’esmena del Grup Ciudadanos ha estat acceptada amb una transacció del Grup Socialista, mentre que la presentada conjuntament no ha estat acceptada pel grup proposant.

Al torn de fixació de posicions han intervingut: Idoia Ribas (VOX-Actua Baleares), Jaume Font (El Pi-Proposta per les Illes Balears) i Silvia Tur (Mixt-GentxFormentera).