Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament insta el Govern balear a ampliar ajudes de lloguer d'habitatges

5 de noviembre de 2019

També insta el Govern de les Illes Balears que sol·liciti al govern en funcions la modificació de la Llei d'arrendaments urbans perquè les comunitats autònomes puguin regular els preus dels lloguers.

Al quart punt de l’ordre del dia de la sessió plenària del Parlament celebrada avui matí, s’ha debatut i votat una primera Proposició no de llei, presentada conjuntament pels grups parlamentaris Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Socialista relativa a resolució d’ajudes per a l’habitatge d’Eivissa.

Un cop debatuts els punts de la proposició no de llei, la iniciativa ha estat APROVADA per 34 vots a favor (Mixt, MÉSxMallorca, Unidas Podemos, El Pi, Socialista) i 22 vots en contra (Vox, Ciudadanos, Popular).

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a establir amb la major celeritat un mecanisme que permeti la concessió d'ajudes de lloguer a les famílies que no complien el criteri de rendes mínimes recollit a la convocatòria de 2018.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears que sol·liciti al govern en funcions la modificació de la Llei d'arrendaments urbans perquè les comunitats autònomes puguin regular els preus dels lloguers.

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears

Intervencions

La iniciativa ha estat presentada i defensada pels parlamentaris: Gloria Santiago (Unidas Podemos), Joan Mas (MÉS per Mallorca) i Mercedes Garrido (Socialista).

Els grups parlamentaris han formulat fins a tretze esmenes: dues esmenes,  per part del Grup Ciudadanos, defensades per Maxo Benalal; una esmena del Grup VOX-Actua Baleares, defensada per Idoia Ribas i, finalment, nou esmenes del Grup Popular, defensades per Mariano Juan.

Al torn de fixació de posicions han intervingut: Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears) i Josep Castells (Mixt-MÉSxMenorca).