Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament insta al reconeixement i homenatge a les víctimes del franquisme

5 de noviembre de 2019

Al quart punt de l’ordre del dia de la sessió plenària del Parlament celebrada avui matí, s’ha debatut i votat una primera Proposició no de llei, presentada conjuntament pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca relativa a reconeixement i homenatge d’estat a les víctimes i als exiliats de la dictadura franquista.

Un cop debatuts els punts de la proposició no de llei, la iniciativa ha estat APROVADA sotmesa a votació separada per punts amb el resultat següent:

1. El Parlament de les Illes Balears es reafirma en la condemna a les pràctiques repressives del franquisme que varen suposar una sistemàtica i gravíssima violació dels drets humans, que estan contemplats com a crims de lesa humanitat pels organismes internacional de promoció i protecció dels drets humans.

Aprovat per 39 vots a favor (Mixt, El Pi, Ciudadanos, MÉSxMallorca, Unidas Podemos, Socialista) i 17 en contra (Vox, Popular). 

2. El Parlament de les Illes Balears reprova el negacionisme de la repressió franquista i els discursos xenòfobs, racistes i propers al feixistes i contraris als nostres valors constitucionals.

Aprovat per 39 vots a favor (Mixt, El Pi, Ciudadanos, MÉSxMallorca, Unidas Podemos, Socialista) i 17 en contra (Vox, Popular). 

3. El Parlament de les Illes Balears fa públic el reconeixement a les víctimes del franquisme, lluitadors per les llibertats i la democràcia.

Aprovat per 39 vots a favor (Mixt, El Pi, Ciudadanos, MÉSxMallorca, Unidas Podemos, Socialista) i i 17 en contra (Vox, Popular).

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a:

a) Declarar la il·legalitat dels tribunals i dels procediments instruïts en relació amb la Guerra Civil i la Dictadura franquista fins al 1978, per ser contraris a la llei i vulnerar les més elementals exigències del dret a un judici just. A conseqüència d'aquesta il·legalitat, declarar la nul·litat de ple dret, originària o sobrevinguda, de totes les sentències i resolucions de les causes instruïdes de caràcter penal, civil i administratiu, dictades per raons polítiques, Tribunals Populars i pel règim franquista, incloent-hi les sentències dels Consells de Guerra, Tribunals de Responsabilitats Polítiques, Tribunal Especial de Repressió de la Maçoneria i el Comunisme i Tribunal d'Ordre Públic (TOP), així com expedients de depuració del magisteri. 

b) Impulsar l’actualització de la reforma de la Llei 52/2007, de Memòria Històrica, tenint en compte les recomanacions dels mecanismes internacionals de promoció i protecció dels drets humans, una vegada escoltades les associacions memorialistes.

c) Promoure el restabliment de la dignitat de les víctimes del franquisme mitjançant el reconeixement públic del caràcter de víctima, del seu nom i honor, actes commemoratius, homenatges públics i sol·licitud de perdó.

d) Institucionalitzar amb caràcter anual dates d’Homenatge i Reconeixement d’Estat a les víctimes de la dictadura franquista i l’exili.

e) Traslladar aquests acords a la Conselleria d`Administracions Públiques i Modernització de les Illes Balears i al Ministeri de Justícia.

Aprovada per 34 vots a favor (Mixt, El Pi, MÉSxMallorca, Unidas Podemos, Socialista) i 17 en contra (Vox, Popular) i 5 abstencions (Ciudadanos). (Amb esmena incorporada de El Pi al punt a).

5. El Parlament dels Illes Balears es reafirma en el contingut de la Llei 2/2018, de 13 d'abril, de memòria i reconeixement democràtics de les Illes Balears que, reconeix el Dret a la reparació i al reconeixement a les víctimes de la guerra civil i la dictadura franquista. I, especifica, en l'article 4, de manera detallada, qui és considerat "víctima" a l'efecte d'aquesta llei.

Aprovat per 35 vots a favor (Mixt, El Pi, MÉSxMallorca, Unidas Podemos, Socialista), 18 en contra (Vox, Popular) i 3 abstencions (El Pi). (Amb esmena incorporada de El Pi al punt a). (Amb esmena d'addició de Ciudadanos). 

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears

 Intervencions

La iniciativa ha estat presentada i defensada pels parlamentaris: Mercedes Garrido (Socialista), Pablo Jiménez (Unidas Podemos) i Miquel Ensenyat (MÉS per Mallorca).

Els grups parlamentaris han formulat fins a tres esmenes: una esmena del Grup VOX-Actua Baleares, defensada per Sergio Rodríguez; altra esmena del Grup El Pi-Proposta per les Illes Balears, defensada per Lina Pons i, finalment, altra esmena del Grup Ciudadanos, defensada per Patricia Guasp.

Els grups proposants han acceptat les esmenes de El Pi i de Ciudadanos, i han rebutjat les de Vox.

Al torn de fixació de posicions han intervingut: Juan Manuel Lafuente (Popular) i Patricia Font (Mixt).