Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament insta el Govern balear a instal·lar a Inca la seu del clúster industrial agroalimentari i de moda

12 de noviembre de 2019

Sempre hi quan el sector consideri que és la millor ubicació.

Al tercer punt de l’ordre del dia de la sessió plenària del Parlament celebrada avui matí, s’ha debatut i votat una primera Proposició no de llei, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a impuls dels clústers de moda i alimentació.

Un cop debatuts els punts de la proposició no de llei, la iniciativa ha estat APROVADA, amb la incorporació d'esmenes, amb votació separada per punts i amb resultat següent:

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a seguir impulsant el procés de clusterització dels sectors industrials iniciat en el 2017 i, concretament d’aquells sectors amb un lideratge i interès empresarial per la constitució d’un clúster definit.

Aprovat per unanimitat. Amb esmena de modificació incorporada.  

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a instal·lar a la localitat d’Inca la seu del clúster industrial de la moda en cas que aquest es constitueixi i si el sector considera que és la millor ubicació.

Aprovat per 51 vots a favor i 2 abstencions (Mixt-MÉS per Menorca). Amb esmena de modificació incorporada. 

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a instal·lar a la localitat d'Inca la seu del clúster industrial agroalimentari en cas que aquest es constitueixi i si el sector considera que és la millor ubicació.

Aprovat per 51 vots a favor i 2 abstencions (Mixt-MÉS per Mallorca). Amb esmena de modificació transaccionada incorporada.

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears

Intervencions

La iniciativa ha estat presentada i defensada pel diputat Jaume Font (El Pi-Proposta per les Illes Balears).

Els grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca han formulat conjuntament tres esmenes de modificació de la iniciativa, les quals han estat defensades per: Pilar Sansó (Socialista), Alejandro López (Unidas Podemos) i Joan Mas (MÉS per Mallorca).

El grup proposant de la iniciativa SÍ ha acceptat les esmenes formulades (la relativa al tercer punt amb una transacció) i, per tant, han estat incorporades a la votació final.

Al torn de fixació de posicions han intervingut: Sebastià Sagreras (Popular), Marc Pérez-Ribas (Ciudadanos), Idoia Ribas (VOX-Actua Baleares) i Josep Castells (Mixt).

Més informació ...