Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple rebutja una iniciativa del Grup Popular relativa a ajudes per a la compra de llibres i material didàctic escolar

12 de noviembre de 2019

Finalment, i al tercer punt de l’ordre del dia de la sessió plenària del Parlament celebrada avui matí, s’ha debatut i votat una segona Proposició no de llei, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a les ajudes per a l’adquisició de llibres i material didàctic.

Un cop debatuts els punts de la proposició no de llei, la iniciativa ha estat REBUTJADA per 32 vots en contra (Mixt, El Pi, MÉSxMallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 22 vots a favor (Vox, Ciudadanos i Popular). La iniciativa que ha incorporat una esmena de modificació de Vox, pretenia aprovar l’acord següent:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a aprovar un Xec Escolar familiar de 150 euros per fill i curs escolar per a la compra de llibres i material didàctic, dirigit a totes les famílies sense límit de renda. Aquesta mesura anirà encaminada a aconseguir, progressivament, la gratuïtat dels llibres de text i serà plenament compatible amb el programa de reutilització de llibres i material didàctic que s'aplica actualment.

Rebutjada 32 vots en contra (Mixt, El Pi, MÉSxMallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 22 vots a favor (Vox, Ciudadanos i Popular). Amb esmena de Vox incorporada.

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears

Intervencions

La iniciativa ha estat presentada i defensada per la diputada Núria Riera (Popular).

El Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears ha presentat una esmena de modificació la qual ha estat defensada per Lina Pons.

També el Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares ha formulat una altra esmena de modificació a la iniciativa, que ha estat defensada per Sergio Rodríguez.

L’esmena de El Pi NO ha estat acceptada pel grup proposant de la iniciativa i SÍ ho ha estat la de VOX, que ha estat incorporada a la votació final.

Al torn de fixació de posicions han intervingut: Gloria Santiago (Unidas Podemos), Patricia Guasp (Ciudadanos), Joan Mas (MÉS per Mallorca), Patricia Font (Mixt-MÉSxMenorca) i Enric Casanova (Socialista).