Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament acull la signatura de l'addenda del 'Pacte Balear per la Infància'

19 de noviembre de 2019

Avui dimarts, 19 de novembre, en el marc del trentè aniversari de l´aprovació de la Convenció dels Drets de la Infància, a la sala de Passes Perdudes del Parlament de les Illes Balears, just abans d'iniciar-se la plenària, vuit dels partits polítics amb representació parlamentària han signat l´Addenda al Pacte Balear per la Infància. A l´acte han estat presents representants de diferents partits polítics, el president del Parlament, Vicenç Thomas, la presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, així com la presidenta UNICEF Comitè Balears, Mercedes del Pozo i el director de l’Oficina Balear de l’Adolescència i la Infància (OBIA), Serafí Carballo, com a entitats promotores de l´acte.

El Pacte Balear per la Infància, promogut per UNICEF en les 17 comunitats Autònomes, va ser signat a Balears el 19 de novembre de 2013, i ratificat per tots el partits polítics amb representació parlamentària el 2015. Paral·lelament,  el 2018, es van adherir a aquest Pacte els quatre consells insulars.

La signatura d´aquesta addenda respon a la necessitat d´incorporar la vinculació amb l´Agenda 2030 i el 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible i desenvolupar aspectes recollits a la nova Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l'atenció i els drets de la infància i l'adolescència de les Illes Balears. El document estableix tant els eixos transversals com els àrees prioritàries en relació al compliment dels drets dels infants basats en lluita contra la pobresa, la garantia de l'equitat, educació, salut, promoció de la participació infantil i adolescent, la lluita per l'eliminació de la violència contra la infància i l'efectivitat de la protecció.

Per la consecució d'aquests objectius, és fonamental l'establiment de la Comissió de Seguiment d'aquest Pacte per a analitzar i treballar, sota un clima de consens i cooperació, per l'objectiu comú de garantir el compliment dels drets de la infància des dels diferents àmbits competencials i assentats sota les premisses de la garantia de recursos, la coordinació, la visibilitat de les dades referides a infància i la promoció de la participació infantil.

Des de l’Oficina de la Infància i l´Adolescència (OBIA) La ratificació de la Convenció dels Drets dels Infants recorda que totes les persones menors d’edat són subjectes de ple dret i que les administracions i organismes que es dediquen a defensar els seus drets han de vetllar pel seu compliment. Des de l’OBIA destaquen l’interès superior del menor com un principi universal i amb rang jurídic que tothom ha d’adoptar.

El Parlament de les Illes  Balears segueix amb el ferm compromís adquirit de donar suport a organitzacions i actes que potenciïn la presa de consciència en vers els problemes dels nins i nines d’arreu del món.

UNICEF promou els drets i el benestar de tots els infants en tot el treball que desenvolupa. Juntament amb dels nostres aliats, treballem en 190 països i territoris per transformar aquest compromís en accions pràctiques, centrant especialment els nostres esforços a arribar als nens més vulnerables i exclosos per al benefici de tots els infants, a tot arreu.