Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple rebutja una moció del Grup Popular relativa a funció pública

26 de noviembre de 2019

El Grup Popular havia acceptat totes les esmenes formulades, però no la votació separada per punts de la iniciativa. Aleshores, els grups proposants de les esmenes les han retirades i s'ha procedit a la votació única de la moció, essent rebutjada.

Al tercer punt de l’ordre del dia de la sessió del Ple del Parlament de les Illes Balears s’ha substanciat el debat i la votació una segona moció del Grup Parlamentari Popular, relativa a funció pública.

Després que el grup proposant hagués acceptat totes les esmenes formulades i rebutjat la votació separada dels punts, els grups que conjuntament havien presentat les esmenes, les han retirat. Per tant, s’ha procedit a la votació única del text original essent REBUTJAT per 32 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Unidas Podemos, Socialista) i 23 vots a favor (Vox, Cs, Popular) i 3 abstencions (El Pi). La moció pretenia arribar a l’acord següent:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a procedir a la reducció dels seus càrrecs polítics (alts càrrecs, càrrecs directius, eventuals i assessors) de forma que l'increment del seu cost total no superi l'increment percentual de retribucions dels treballadors públics, en el còmput dels darrers quatre anys.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a complir, en tots els seus termes, el II Acuerdo para la Mejora del Empleo Público y de Condiciones de Trabajo, de 9 març de 2018, signat entre el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública i les organitzacions sindicals.

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears

 Intervencions

La iniciativa ha estat presentada i defensada pel diputat Juan Manuel Lafuente (Popular). 

Els grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca han formulat sis esmenes a la iniciativa del Grup Popular, les quals han estat defensades per Mercedes Garrido, Alejandro López i Miquel Ensenyat. Després que el grup proposant hagués acceptat totes les esmenes formulades i rebutjat la votació separada dels punts, els grups que conjuntament havien presentat les esmenes, les han retirat. Per tant, no han estat incorporades a la votació final i s’ha efectuat una votació única dels dos punt originaris.

Al torn de fixació de posicions ha intervingut: Marc Pérez-Ribas (Ciudadanos), Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Idoia Ribas (VOX-Actua Baleares) i Josep Castells (Mixt-MÉSxMenorca).