Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple no aprova una iniciativa del Grup Popular relativa a la defensa de les llibertats educatives consagrades a la Constitució

3 de diciembre de 2019

Al quart punt de l’ordre del dia de la sessió plenària del Parlament celebrada avui matí, s’ha debatut i votat una segona Proposició no de llei, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a la defensa de les llibertats educatives consagrades a la Constitució, la qual ha estat REBUTJATDA, amb votació separada per punts, amb el resultat següent:

  1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat i el Govern de les Illes Balears a respectar i defensar la Constitució Espanyola i la jurisprudència emanada del Tribunal Constitucional en relació amb l’article 27, que situen en el mateix pla d'igualtat el dret a l'educació i la llibertat d'ensenyament, mitjançant un desenvolupament harmònic de tots dos drets.

Rebutjat per 32 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Unidas Podemos, Socialista) i 24 vots a favor (El Pi, Vox, Cs, Popular). 

  1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat i el Govern de les Illes Balears a garantir que els pares, com a primers responsables de l'educació dels seus fills, triïn el tipus d'educació i el centre educatiu on escolaritzar als seus fills.

Rebutjat per 32 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Unidas Podemos, Socialista) i 24 vots a favor (El Pi, Vox, Cs, Popular). 

  1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat i el Govern de les Illes Balears a defensar la xarxa de centres concertats com a garants de l'existència d'una oferta plural complementària a la xarxa pública, tal com ha manifestat el Tribunal Constitucional i, per tant, de la llibertat d'elecció de les famílies, assegurant-ne la igualtat d'oportunitats en l'exercici d'aquest dret, el que implica que totes dues xarxes, pública i privadoconcertada, hauran de tenir els recursos necessaris que assegurin aquest dret.

Rebutjat per 32 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Unidas Podemos, Socialista) i 24 vots a favor (El Pi, Vox, Cs, Popular). 

  1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat i el Govern de les Illes Balears a promoure i donar suport a l'autonomia organitzativa i pedagògica dels centres, respectant el caràcter propi d'aquests, per desenvolupar projectes educatius de qualitat que puguin respondre a les inquietuds i prioritats de les famílies amb la finalitat que aquestes puguin triar amb total llibertat.

Rebutjat per 32 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Unidas Podemos, Socialista) i 24 vots a favor (El Pi, Vox, Cs, Popular).  

  1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat i el Govern de les Illes Balears a garantir l'existència i la gratuïtat dels centres d'educació especial tant en la xarxa pública com en la privadoconcertada com a garants de la llibertat d'elecció de les famílies.

Rebutjat per 32 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Unidas Podemos, Socialista) i 24 vots a favor (El Pi, Vox, Cs, Popular).  

  1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears i el Govern de l’Estat a respectar i complir l’article 27.3 de la Constitució que obliga els poders públics a garantir el dret que assisteix als pares perquè els seus fills rebin la formació religiosa i moral que estigui d'acord amb les seves pròpies conviccions.

Rebutjat per 32 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Unidas Podemos, Socialista) i 24 vots a favor (El Pi, Vox, Cs, Popular).  

  1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat i el Govern de les Illes Balears a abandonar qualsevol intent dirigit a suprimir la demanda social de l’article 109.2 de la LOMCE com a factor determinant per part de les administracions a l'hora d'oferir les places educatives.

Rebutjat per 32 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Unidas Podemos, Socialista) i 24 vots a favor (El Pi, Vox, Cs, Popular).  

  1. El Parlament de les Illes Balears acorda donar trasllat d'aquest acord al Govern d'Espanya i al Govern de les Illes Balears perquè, a través del compliment de tots els punts d'aquesta proposta, defensin i garanteixin les llibertats educatives consagrades en la Constitució Espanyola.

Rebutjat per 32 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Unidas Podemos, Socialista) i 24 vots a favor (El Pi, Vox, Cs, Popular).  

  1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a promoure les modalitats lingüístiques mallorquina, menorquina, eivissenca i formenterenca, així com les manifestacions culturals de Balears, en els centres educatius

Rebutjat per 34 vots en contra (Mixt, El Pi, MÉSxMallorca, Unidas Podemos, Socialista) i 21 vots a favor (Vox, Cs, Popular). Amb esmena d’addició del Grup Vox incorporada.

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears

Intervencions

La iniciativa ha estat presentada i defensada per la diputada Núria Riera (Popular).

Els grups parlamentaris han presentat cinc esmenes a la iniciativa, repartides de la manera següent: quatre esmenes per part de VOX-Actua Baleares, defensades pel diputat Jorge Campos; i una esmena de Ciudadanos, que ha estat defensada per Patricia Guasp. El grup proposant ha acceptat l’esmena d’addició del Grup Vox, la resta han estat rebutjades.

Al torn de fixació de posicions han intervingut els parlamentaris: Gloria Santiago (Unidas Podemos), Joan Mas (MÉSxMallorca), Lina Pons (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Patricia Font (Mixt) i Enric Casanova (Socialista).