Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament aprova una declaraciĆ³ institucional en suport a les reivindicacions del sector agrari

11 de febrero de 2020

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS EN SUPORT A LES REIVINDICACIONS DEL SECTOR AGRARI I RAMADER ESPANYOL

Fa anys que el sector primari espanyol arrossega múltiples problemes estructurals que de forma contínua han estat denunciats per part dels seus professionals; com ara la pujada dels costos de producció i de les assegurances agràries, la reducció dels preus i/o la manca de relleu generacional. La situació de crisi ha esdevingut insostenible. Agricultors i ramaders han arribat al seu límit i es manifesten per tota Espanya per fer visible la precària situació que es viu al camp i reivindicar solucions efectives que facin possible la seva continuïtat i viabilitat a les Illes Balears i a, també, a tot l’Estat espanyol.

La greu crisi de rendibilitat és un dels principals cavalls de batalla del sector. Agricultors i ramaders han de rebre un preu just pels seus productes i, així, aturar la pèrdua de poder adquisitiu que, any rere any, s’agreuja degut, també, als elevats costos de producció. Només el darrer any, el poder adquisitiu dels productors ha caigut un 9%. Per aquest motiu, exigeixen una major participació en el control de la cadena de distribució per tal d’equilibrar els preus que reben enfront dels distribuïdors i els preus finals que paguen els consumidors.

Una altra de les reivindicacions del sector va en la línia de la negociació i consecució d’una reforma de la Política Agrària Comú (PAC) europea 2021-2027 més justa i que tingui més en consideració als professionals del camp. Es manifesta, també, el rebuig a la retallada d’ajuts procedents de la Unió Europea, així com als obstacles a les exportacions i aranzels comercials.

La feina d’agricultors i ramaders és molt valuosa per la seva importància en l’àmbit econòmic, social, territorial i ambiental. En aquest sentit, és necessària una major conscienciació de la ciutadania respecte a l’enorme paper que juga la pagesia, com també ho és reconstruir un imprescindible pacte social camp-ciutats. La ciutadania, a més, juga un paper destacat en tant que, a l’hora de comprar, pot contribuir a la creació de riquesa en el medi rural- cada vegada més amenaçat- mitjançant l’adquisició de productes de la terra, tot garantint la seguretat alimentària.

El Parlament de les Illes Balears vol recollir la preocupació manifestada per part dels agricultors i ramaders de les Illes Balears i de tota Espanya, en general, i donar suport a les seves justes reivindicacions. Per tant, es considera urgent la posada en marxa de mesures que resolguin la greu situació que pateix el camp.

Per tot això, i atesa la magnitud de la problemàtica que sofreix el sector primari a les Illes Balears i a la resta d’Espanya, el PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS:

Primer.- Manifesta la seva preocupació davant la greu problemàtica estructural que viu el sector agrari i ramader a les Illes Balears i a la resta d’Espanya i dona tot el seu suport a les reivindicacions anteriorment assenyalades en aquesta declaració.

Segon.- Insta el Govern de l’Estat a mantenir una via de diàleg permanent i continu amb tots els agents implicats en el sector per acordar continguts, establir mètodes de treball i posar terminis de compliment.

Tercer.- Demanda que el Govern de l’Estat reconegui les peculiaritats del camp balear a l’hora de formular solucions específiques que tinguin en compte els sobrecostos derivats de la insularitat (doble o triple en els casos de Menorca, Eivissa i Formentera).