Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple insta el Govern de l'Estat a agilitzar al màxim les ajudes als afectats per la tempesta Gloria

11 de febrero de 2020

Al tercer punt de l’ordre del dia de la sessió plenària del Parlament celebrada avui matí, s’ha debatut i votat una segona Proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a agilitació de les ajudes promeses pel Govern de l’Estat per pal·liar els efectes de la tempesta Gloria, la qual ha estat APROVADA per unanimitat, amb la incorporació d’una esmena. 

  1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a agilitar al màxim els tràmits per tal d’atorgar les ajudes promeses pel president del Govern, Sr. Pedro Sánchez, als afectats per la tempesta Gloria i incloses en el punt següent. (Amb proposta de modificació de la redacció original inclosa.)
  2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat que agilitzi al màxim les ajudes contemplades al RDL 11/2019 que són extensives a danys personals, materials en habitatges, en establiments industrials, mercantils, agraris, marítim-pesquers, turístics i d'altres serveis, i per prestacions personals o de bens de persones físiques o jurídiques. Com també es fan extensives a danys a produccions i explotacions agrícoles i ramaderes, a Entitats Locals per a la recuperació de la zona sinistrada i a actuacions de restauració forestal, mediambiental, en el domini públic hidràulic i en el domini públic marítim terrestre. (Amb esmena de substitució incorporada.)

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears

Intervencions

La iniciativa ha estat presentada i defensada per la diputada Núria Riera (Popular).

Els Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Menorca han registrat conjuntament dues esmenes a la iniciativa les quals han estat defensades pels parlamentaris Pilar Carbonero, Esperança Sans i Miquel Ensenyat. El grup proposant ha rebutjat l’esmena de substitució del primer punt, mentre que ha acceptat la que fa referència a la substitució de la redacció del segon punt de la PNL.

Al torn de fixació de posicions han intervingut els parlamentaris: Juan Manuel Gómez (Ciudadanos), Jorge Campos (VOX- Actua Baleares), Josep Melià (El Pi) i Patricia Font (Mixt-MÉSxMenorca).

Més informació ...