Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Els partits polítics amb representació parlamentària signen el Pacte per a la Inclusió Social

18 de febrero de 2020

La iniciativa prové d’EAPN-Illes Balears. Xarxa per a la inclusió Social, que té com a objectiu actuacions en defensa dels col·lectius de pobresa i exclusió social. Dóna continuitat i reforça el document signat l'any 2015.

Els partits polítics amb representació parlamentària han signat avui matí, en presència de la presidenta del Parlament Vicenç Thomas, un segon Pacte per a la Inclusió Social.

La signatura del primer Pacte per a la Inclusió Social es rubricà l'any amb una doble finalitat:  per una part, "millorar les condicions de vida de les persones en situació de pobresa i d'exclusió social" i, per altra, "facilitar i enfortir les activitats de les entitats socials que treballen amb aquests col·lectius". La vigència d'aquest acord marc s'establí per quatre anys, amb un compromís de revisió anual. En la darrera reunió de la Comissió, tots els partits que signaren el Pacte l’any 2015 acordaren la seva continuïtat per a la legislatura 2019-2023.

Així, doncs, avui tant el Parlament de les Illes Balears com EAPN-IB avaluen de manera positiva el funcionament i el treball desenvolupat en el marc del Pacte per la Inclusió 2015-2019 i de la seva Comissió, doncs no es va limitar a fer el seguiment del compromís adquirit pels diferents grups polítics, sinó també a consensuar propostes encaminades a establir millores en les vides i atenció de les persones vulnerables, a establir vies efectives de diàleg amb les diferents forces polítiques i a, des d’EAPN-IB, sensibilitzar, informar, reclamar intervenció o realitzar propostes d'una manera directa i més propera. 

La finalitat del document signat aquest matí és el mateix que l'any 2015 per treballar per millorar les condicios de vida de les persones en situació de pobresa i d'exclusió social. 

Per tal d’assolir aquestes línies d’actuació conjunta, les parts es comprometen a implementar tres actuacions: mesures orientades a la inclusió social de les persones en situació o risc de pobresa i/o exclusió Social; mesures orientades a garantir l’estabilitat i l’atenció que les entitats donen a les persones en risc social (amb unes condicions de finançament adequades) i mesures d’eficàcia i eficiència orientades a aconseguir la simplificació administrativa i a facilitar la relació de les entitats socials i l’Administració.

El document signat també estipula que es crearà una Comissió del Pacte, formada per un o més representants de cada una de les parts. Aquesta Comissió es reunirà amb la periodicitat que acordin les parts i que s’establirà en el Pla d’Acció. A més, es fixarà una reunió anual conjunta de les comissions dels Pactes per la Inclusió del Parlament de les Illes Balears, del Consell de Mallorca i de l’Ajuntament de Palma, amb l’objectiu d’impulsar la transversalitat necessària per assolir els objectius comuns als tres pactes.

També s'acorden actuacions del Parlament de les Illes Balears davant el Govern de l’Estat. En aquest sentit, en el si de la Comissió del Pacte es podran debatre les qüestions que es considerin necessàries en la defensa del interessos del ciutadans de la nostra comunitat però que són de competència estatal. El Parlament de les Illes Balears, en el marc de les seves relacions amb l’Administració de l’Estat, donarà el corresponent trasllat dels acords de la Comissió, sempre que ho consideri adient.

Aquest Pacte tendrà vigència des de la seva signatura fins el final de la legislatura.

El Pacte per a la Inclusió Social ha estat signat pels representants dels partits polítics amb representació parlamentària, Francina Armengol (PSIB-PSOE), Margalida Duran (PP), Cristina Mayor (Unidas Podemos), Juan Manuel Gómez (Ciudadanos), Miquel Ensenyat (MÉS per MALLORCA), Idoia Ribas (VOX-Actua Baleares), Lina Pons (El Pi- Proposta per les Illes Balears), Josep Castells (MÉS per Menorca), Silvia Tur (Gent per Formentera) i per la presidenta d'EAPN-Illes Balears. Xarxa per la Inclusió Social, Margalida Jordà.

 

Més informació ...