Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple rebutja una moció Popular relativa a servei de transport aeri sanitari

18 de febrero de 2020

Al tercer punt de l’ordre del dia de la sessió del Ple del Parlament de les Illes Balears s’ha substanciat el debat i la votació una moció del Grup Parlamentari Popular, relativa al servei de transport aeri sanitari, la qual ha estat REBUTJADA amb la redacció i resultat següent:

1.- El Parlament de les Illes Balears rebutja els incompliments del contracte de l’empresa Eliance, que han obligat a iniciar el procés de rescissió  del contracte. Per això insta la Conselleria de Salut a vetllar i garantir un servei de transport aeri i sanitari segur, de qualitat i eficient, a desenvolupar un nou concurs i a assegurar el transport aeri de malalts. (Modificació del punt per part del grup proposant).

Rebutjat per 31 vots en contra (Mixt-MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Unidas Podemos, Socialista) i 25 vots a favor (El Pi, VOX, Ciudadanos, Popular).

 2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a revisar i modificar, si fos necessari, els protocols d'actuació en matèria de transport aeri sanitari en el cas que l'empresa adjudicatària no pugui prestar el servei. Esmena del GP El Pi.

Rebutjat per 31 vots en contra (Mixt-MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Unidas Podemos, Socialista) i 25 vots a favor (El Pi, VOX, Ciudadanos, Popular).

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears

 Intervencions

La iniciativa ha estat presentada i defensada per la diputada Tania Marí (Popular). 

El Grup Parlamentari Ciudadanos ha formulat una esmena de modificació la qual, defensada pel diputat Jesús Méndez, no ha estat acceptada pel grup proposant.

El Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, ha registrat una esmena d’addició la qual, defensada per la diputada Lina Pons, ha estat acceptada pel grup proposant i, per tant, incorporada a la votació final.

Finalment, també han registrat una esmena de modificació conjunta els grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca la qual, defensada per Irene Triay, Antonia Martín i Miquel Ensenyat tampoc no ha estat acceptada pel grup proposant.

Al torn de fixació de posicions ha intervingut: Idoia Ribas (VOX-Actua Baleares) i Patricia Font (Mixt-MÉSxMenorca).