Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple reafirma la importància de l'estabilitat pressupostària, el control dels comptes públics i la transparència

12 de febrero de 2013

Així ho ha acordat aquest matí el Ple del Parlament després d’aprovar per majoria un punt de la moció Socialista relativa a consecució dels objectius de dèficit.

 

El Ple del Parlament ha aprovat el primer punt d’una moció presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a la política general en relació a la consecució dels objectius de dèficit.

Aquest punt, aprovat amb els vots a favor dels Grups Popular, Socialista i Margalida Font i amb l’abstenció del PSM-IV-Entesa i Més per Menorca i Antoni Pastor, manifesta que “el Parlament de les Illes Balears es reafirma en la importància d’afavorir l’estabilitat pressupostària, de reforçar el control dels comptes públics  i de garantir la transparència en la gestió pública”.

La resta dels punts de la iniciativa han estat rebutjats per 34 vots en contra (Popular) i 24 vots a favor (Socialista, PSM-IV-Entesa i Més per Menorca i diputats no adscrits).

Durant el debat, la moció ha estat defensada per Marc Pons (Socialista). El diputat Antoni Camps (GP Popular) ha defensat una esmena de modificació de tres punts, que no ha estat acceptada pel grup proposant i, per tant, no ha estat sotmesa a votació. En torn de fixació de posicions, ha intervingut Joana Lluïsa Mascaró (GP PSM-IV-Entesa i Més per Menorca).

Més informació ...